#SISUMMIT18

SAVE THE DATE – Social Innovation Summit 2017

20 februari 2017

Social Innovation Summit 2017 kommer äga rum 14-15 november på Slagthuset i Malmö. Sätt av dessa datum i kalendern för årets event inom social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige.

Social Innovation Summit är för dig som får social innovation att hända i Sverige. Under två dagar samlar vi entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att hitta nya, innovativa lösningar på vår tids mest angelägna samhällsutmaningar.

Tillsammans identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.

För mer information kontakta Anna Landeborg på telefon 0702-220711 eller per e-post på anna.landeborg@mah.se

Läs om SI Summit 2016 här

 

MSI@2x     MAH      Malmö Stad