”Det sociala innovationsarbetes tuffaste utmaning. Att skapa mätbar effekt och värde!”

Jenny Carenco deltar på Social Innovation Summit i samtalet på stora scenen: Making it big – kan man växa på nya sätt? Jenny Carenco har 15 års erfarenhet som strategikonsult bland annat på Bain & Company där hon arbetade i deras Private Equity-team. Hon har bott i Frankrike i 14 år och var där en av de tidiga kvinnliga entreprenörerna. Hon har varit Visiting Professor och undervisat i entreprenörskap vid en av Europas ledande affärshögskolor, HEC utanför Paris. Jenny har ett starkt samhällsengagemang och är fadder och mentor för nyanlända flyktingar. Hon är dessutom en av de vassaste personerna inom området social innovation och betydelsen av skapa mätbar effekt och värde. 

 

Berätta vem du är och vad du arbetar med?

Jenny är VD och grundare av Prosper, Sveriges första oberoende intermediär och rådgivare för sociala investeringar. Prosper har egna metoder för att designa sociala insatser som har möjlighet att verkligen ge effekt, för att kostnadsberäkna det problem den sociala insatsen löser eller minskar och för att beräkna de effekter och de värdeskapande som insatsen kan ge. Genom detta arbetssätt har Prosper fått förtroendet från en rad kommuner, landsting, sociala entreprenörer och idéburna aktörer att hjälpa till med det sociala innovationsarbetes tuffaste utmaning. Att skapa mätbar effekt och värde!

 

Berätta om hur Prosper arbetar för att stärka arbetet med sociala innovationer!

För att bidra till att skapa en stark och stabil marknad för sociala innovationer arbetar Prosper med att etablera en Nordisk fond för investeringar i sociala utfallskontrakt och sociala obligationer. Detta initiativ driver Prosper tillsammans med den sociala investeringsfonden Epiqus i Finland – den fond som ligger bakom Europas största sociala utfallskontrakt på över 150M kronor.

 

Hur vill du att arbetet med området social innovation ska utvecklas?

Att bidra till ett samhälle där beslut fattas på fakta, inte ideologi. Där vi använder moderna designmetoder även i socialt arbete och i offentlig sektor för att labba, innovera, testa, utvärdera och skala upp. Där vi styr det sociala och hälsofrämjande arbetet mot mätbar effekt och värdeskapande. Där offentlig sektor i högre utsträckning upphandlar resultat, inte produktion. Och ett samhälle där vi släpper in sociala innovatörer och entreprenörer i att finna och leverera nya lösningar på samhällets allra svåraste problem.

 

Årets tema på Social Innovation Summit är Making it big, vad innebär det för dig?

Att kunna bevisa vilken effekt en social innovation ger, vilket värde den skapar och för vem, är en förutsättning för att den ska kunna skalas.

Hur bygger man en miljö/arena för social innovation?

Under ett av samtalen på stora scenen – på Social Innovation Summit – får vi höra två av våra keynotes – Joeri van den Steenhoven och Indy Johar – tillsammans med Åsa Skogström Feldt samtala kring hur man bygger en miljö för social innovation.

På samma sätt som andra typer av innovationer behöver även sociala innovationer en fungerande infrastruktur för att förverkligas och bli framgångsrika. Hur ser en sådan struktur ut? Hur skiljer sig en sådan miljö från andra? Hur skapar vi utrymme i det existerande stödsystemet för social innovation? Vad behöver vi lära oss och hur gör vi för att inte tappa bort den sociala innovationens unika potential?

 

Vinnova är huvudpartner till Social Innovation Summit

På bilden är de personer som arbetar med området social innovation på Vinnova: Daniel Rencrantz, Max Parknäs, Andréa Råsberg, Judit Wefer, Anna Edwall, Sara Hugosson & Andreas Netz. (Åsa Finth och Jenny Sjöblom saknas i bild)

 

Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap, Social Innovation Summit, äger rum i Malmö den 13-14 november. I ett samtal med Judit Wefer, programledare för social innovation på Vinnova, berättar hon om Vinnovas deltagande i SI Summit och hur Vinnova arbetar med området social innovation och socialt företagande och varför just du ska gå på Social Innovation Summit 2018!

Varför har Vinnova valt att gå in som partner till Social Innovation Summit?

Att arbeta för sociala innovationer är en självklarhet om vi ska kunna möta komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet. Vi behöver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. I vårt arbete behöver vi engagera alla delar i samhället i innovationsarbetet och Social Innovation Summit är ett utmärkt tillfälle för att mötas, entusiasmeras och inspireras. Såklart vill vi vara med!

 

På vilket sätt kommer Vinnova medverka i Social Innovation Summit?

Utöver att vi som partners vill bidra i mötets alla samtal, deltar vi med en egen programpunkt med fokus på arbetet med regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

 

Vad kan Vinnova göra för att främja utvecklingen av social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige?

I samhället finns en enorm potential att bidra till våra gemensamma utmaningar, en potential som vi vill bidra till att främja och synliggöra.  Med våra utlysningar inom programmet för social innovation vill vi stärka innovationskraften hos statliga, privata, akademiska, offentliga som ideella möjliggörare inom det sociala ekosystemet. Vi vill ge möjligheter till att utveckla, testa och skala sociala lösningar för samhällsutmaningar och stärka de sociala aktörernas roll och inflytande i innovationssystemet.

 

Temat för årets konferens är “Making big” – hur kan Vinnova möjliggöra för att göra området ”big”?

Med våra investeringar vill vi stötta utvecklingen av en sektor som inte enbart bidrar med social nytta utan som också främjar sociala företags affärsmässiga hållbarhet och utvecklar innovationer som uppmärksammas och används av den offentliga sektorn. På så sätt kan området att fortsätta växa och etableras på lång sikt.

  

Varför behövs en plattform som Social Innovation Summit och vad hoppas du få uppleva på Social Innovation Summit?

Social Innovation Summit ger goda möjligheter för oss som är verksamma inom området att byta tankar, erfarenheter och tillsammans föra området framåt. Vinnova hoppas på oväntade möten, mångfald av infallsvinklar och tillfälle att ta del av internationella erfarenheter. Vi hoppas att vi kan inspireras av deltagarnas innovationskraft och få med oss många tankar hem att arbeta vidare med.

 

Vilka bör gå på Social Innovation Summit?

Om du är intresserad av social hållbarhet och samhällsnytta är Social Innovation Summit en utmärkt mötesplats – vi ser framemot att träffa deltagare från alla olika sektorer och branscher!

Forte och Svenska ESF-rådet huvudpartner till årets Social Innovation Summit

Mitt i Almedalsvimlet möter jag upp med Lars Wärngård som företräder Forte och Svenska ESF-rådet, som är huvudpartner på Social Innovation Summit 2018. Lars Wärngård är senior rådgivare på Forte men ansvarar helt för Svenska ESF-rådets program ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv” som är ett samarbete mellan Svenska ESF-rådet och Forte.

 

Berätta lite om ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”!

Syftet med plattformen är att genom omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar och analys av pågående projekt och dialog med regionala och nationella aktörer erbjuda möjligheter för arbetsgivare, praktiker och experter att nyttiggöra befintlig kunskap och forskning för att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.

 

Varför har Forte och Svenska ESF-rådet valt att gå in som partner i Social Innovation Summit?

Vi ser sociala innovationer och andra existerande samhällsproblem som oerhört viktiga, och där är SI Summit en viktig mötesplats för just de frågorna. I dagsläget lanserar vi en rapport om sociala innovationer som beskriver forskningsläget med inriktning på de grupper som Svenska ESF-rådet har som prioritet att arbeta med: nyanlända, unga långt från arbetsmarknaden och personer med funktionsvariation.

 

Varför är Social Innovation Summit en viktig mötesplats?

Man träffar folk man normalt inte träffar och jag tror det är en ömsesidig känsla för många av de som kommer dit. Det är en viktig kontaktyta med oerhört spännande seminarier. Jag minns särskilt från tidigare år seminariet med Just Arrived och ett annat där Svenska kyrkan berättade om hur de arbetar med social innovation. Det är också en fantastisk möjlighet att träffa unga entreprenörer som är i startfasen av sin sociala entreprenörsresa.

 

Vad önskar du att få uppleva på årets Social Innovation Summit?

Jag vill gärna se goda exempel på någon social entreprenör som har kommit på något nytt där man vänder uppochner på perspektiven – en smart lösning på ett komplext problem som hanterar flera lösningar samtidigt.

 

Vilka aktörer tycker du bör anmäla sig till Social Innovation Summit?

Det saknas landstings- och regeringspolitiker och kommunföreträdare som skulle kunna ge en spännande diskussion och ett viktig utbyte som på så sätt kan påverka politiken.

 

På vilket sätt kommer Forte och Svenska ESF-rådet medverka i Social Innovation Summit?

Vi kommer främst bjuda in samordnare från Svenska ESF-rådet och projektledare att vara med. En annan viktig roll vi har på SI summit är att förtydliga hur finansiering och forskningsfinansiering går till och hur vi kan göra nytta för entreprenörerna att stödja denna process.

Making it big – kan man växa på nya sätt?

Under ett av samtalen på Social Innovation Summit möts Amir Sajadi, Jenny Carenco, Johan Wendt och Tania Ellis för att diskutera sina egna erfarenheter av att växa inom området social innovation. De flesta vill ha fler och mer sociala innovationer och sociala företag. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
Men vad händer när en sektor växer och väcker alltmer intresse och fokus? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Vad innebär det att växa, kan man växa på nya sätt och hur behåller man innovationen och nytänkandet när det sker en anpassning till systemet?

”Sveriges startup-professor” framtidsspanar på Social Innovation Summit!

Robin Teigland är professor i företagsekonomi, med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin Teiglands forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation. Hon fokuserar framför allt på hur internet, sociala medier, kryptovalutor, och annan ny teknik såsom blockchain möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer.

Robin Teigland har vid flera tillfällen listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter och intervjuas ofta om hennes forskning i svensk och internationell media. Hon är även en internationellt efterfrågad talare och kallas ibland ”Sveriges startup-professor”.

Idag toppar digitaliseringen de flesta agendor. Det gäller från företag till akademien och den offentliga sektorn. Vad många förstår är att digitalisering är mycket mer än bara delningsekonomi och teknik som AI, IoT, 3D-utskrift, blockchain, kryptovalutor och smarta robotar. Det finns faktiskt tecken på att de grundläggande antagandena om värdeskapande i samhället utmanas och förvandlas när vi nu flyttar in i den fjärde industrirevolutionen. Vi ser till exempel en polarisering av den ekonomiska aktiviteten. I ena änden med företag som Amazon, Google, Alibaba och Baidu som förstärkt plattformen som affärsmodell med AI för att uppnå en ”vinnare tar allt”-position, medan det i andra änden av spektret finns kryptokurvor, blockchain och open source som gör det möjligt för framväxande decentraliserade samhällen samt nya sätt att skapa värden.

”Samhället befinner sig i den tredje industriella revolutionen. Enkelt förklarat innebär det att samhället håller på att gå tillbaka till hur det var innan den industriella revolutionen – det vill säga då medborgarna inte hade 9- till 5-jobb.”

Utöver sina akademiska meriter har Professor Teigland en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige och i Spanien, medtech start-up entreprenör i Norge, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och international banking i USA.

Robin Teigland har en BA i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en MBA från Wharton School, en MA i International Studies från University of Pennsylvania, och en Ph.D i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Teigland växte upp i Nashville Tennessee och flyttade till Sverige 1992.

Det går fortfarande att köpa biljetter till early bird-pris. Köp dina biljetter här

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter