Forte och Svenska ESF-rådet huvudpartner till årets Social Innovation Summit

Mitt i Almedalsvimlet möter jag upp med Lars Wärngård som företräder Forte och Svenska ESF-rådet, som är huvudpartner på Social Innovation Summit 2018. Lars Wärngård är senior rådgivare på Forte men ansvarar helt för Svenska ESF-rådets program ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv” som är ett samarbete mellan Svenska ESF-rådet och Forte.

 

Berätta lite om ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”!

Syftet med plattformen är att genom omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar och analys av pågående projekt och dialog med regionala och nationella aktörer erbjuda möjligheter för arbetsgivare, praktiker och experter att nyttiggöra befintlig kunskap och forskning för att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.

 

Varför har Forte och Svenska ESF-rådet valt att gå in som partner i Social Innovation Summit?

Vi ser sociala innovationer och andra existerande samhällsproblem som oerhört viktiga, och där är SI Summit en viktig mötesplats för just de frågorna. I dagsläget lanserar vi en rapport om sociala innovationer som beskriver forskningsläget med inriktning på de grupper som Svenska ESF-rådet har som prioritet att arbeta med: nyanlända, unga långt från arbetsmarknaden och personer med funktionsvariation.

 

Varför är Social Innovation Summit en viktig mötesplats?

Man träffar folk man normalt inte träffar och jag tror det är en ömsesidig känsla för många av de som kommer dit. Det är en viktig kontaktyta med oerhört spännande seminarier. Jag minns särskilt från tidigare år seminariet med Just Arrived och ett annat där Svenska kyrkan berättade om hur de arbetar med social innovation. Det är också en fantastisk möjlighet att träffa unga entreprenörer som är i startfasen av sin sociala entreprenörsresa.

 

Vad önskar du att få uppleva på årets Social Innovation Summit?

Jag vill gärna se goda exempel på någon social entreprenör som har kommit på något nytt där man vänder uppochner på perspektiven – en smart lösning på ett komplext problem som hanterar flera lösningar samtidigt.

 

Vilka aktörer tycker du bör anmäla sig till Social Innovation Summit?

Det saknas landstings- och regeringspolitiker och kommunföreträdare som skulle kunna ge en spännande diskussion och ett viktig utbyte som på så sätt kan påverka politiken.

 

På vilket sätt kommer Forte och Svenska ESF-rådet medverka i Social Innovation Summit?

Vi kommer främst bjuda in samordnare från Svenska ESF-rådet och projektledare att vara med. En annan viktig roll vi har på SI summit är att förtydliga hur finansiering och forskningsfinansiering går till och hur vi kan göra nytta för entreprenörerna att stödja denna process.

Making it big – kan man växa på nya sätt?

Under ett av samtalen på Social Innovation Summit möts Amir Sajadi, Jenny Carenco, Johan Wendt och Tania Ellis för att diskutera sina egna erfarenheter av att växa inom området social innovation. De flesta vill ha fler och mer sociala innovationer och sociala företag. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
Men vad händer när en sektor växer och väcker alltmer intresse och fokus? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Vad innebär det att växa, kan man växa på nya sätt och hur behåller man innovationen och nytänkandet när det sker en anpassning till systemet?

”Sveriges startup-professor” framtidsspanar på Social Innovation Summit!

Robin Teigland är professor i företagsekonomi, med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin Teiglands forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation. Hon fokuserar framför allt på hur internet, sociala medier, kryptovalutor, och annan ny teknik såsom blockchain möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer.

Robin Teigland har vid flera tillfällen listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter och intervjuas ofta om hennes forskning i svensk och internationell media. Hon är även en internationellt efterfrågad talare och kallas ibland ”Sveriges startup-professor”.

Idag toppar digitaliseringen de flesta agendor. Det gäller från företag till akademien och den offentliga sektorn. Vad många förstår är att digitalisering är mycket mer än bara delningsekonomi och teknik som AI, IoT, 3D-utskrift, blockchain, kryptovalutor och smarta robotar. Det finns faktiskt tecken på att de grundläggande antagandena om värdeskapande i samhället utmanas och förvandlas när vi nu flyttar in i den fjärde industrirevolutionen. Vi ser till exempel en polarisering av den ekonomiska aktiviteten. I ena änden med företag som Amazon, Google, Alibaba och Baidu som förstärkt plattformen som affärsmodell med AI för att uppnå en ”vinnare tar allt”-position, medan det i andra änden av spektret finns kryptokurvor, blockchain och open source som gör det möjligt för framväxande decentraliserade samhällen samt nya sätt att skapa värden.

”Samhället befinner sig i den tredje industriella revolutionen. Enkelt förklarat innebär det att samhället håller på att gå tillbaka till hur det var innan den industriella revolutionen – det vill säga då medborgarna inte hade 9- till 5-jobb.”

Utöver sina akademiska meriter har Professor Teigland en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige och i Spanien, medtech start-up entreprenör i Norge, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och international banking i USA.

Robin Teigland har en BA i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en MBA från Wharton School, en MA i International Studies från University of Pennsylvania, och en Ph.D i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Teigland växte upp i Nashville Tennessee och flyttade till Sverige 1992.

Det går fortfarande att köpa biljetter till early bird-pris. Köp dina biljetter här

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter