Nyheter

Amir Sajadi: Om samhällsentreprenörskap, att växa och årets tema ‘Making it big’

Amir Sajadi sitter i Tillväxtverkets styrelse och är entreprenör och grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan. Tillväxtverket är en huvudpartnerna i Social Innovation Summits. I en intervjuserie ger tre representanter från Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Tidigare har intervjuer med Per Grankvist, styrelseledamot och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör på Tillväxtverket publicerats.

Vad behövs för att sektorn socialt företagande att växa?
Jag tror att kunskap och förståelse för social innovation och entreprenörskap måste komma mycket mer djupt in i det offentliga Sverige. I rummen där människors öden slutligen avgörs, så som myndigheter, nämnder, stadsdelsförvaltningar och socialkontor ska man tydligare kunna se nyttan av innovativa lösningar och entreprenöriella förhållningssätt. Dessa aktörer bör även ha större legalt utrymme att ta in de produkter och tjänster som relevanta sociala företag har utvecklat. Idag betraktas innovation och företagande mest med skepticism i dessa rum, och det hindrar sektorns tillväxt.

 

Vad är dina erfarenheter som social entreprenör kopplat till årets tema på Social Innovation Summit ”Making it big!”?
Att göra stor skillnad kan vara väldigt olika från fall till fall. I ett av våra verksamheter (Järvaskolan) så kan det handla om att göra en stor skillnad för en enskild elev och vara med på en helt fantastisk vändning i en ungdoms livsresa, men det kan också handla om att inspirera resten av skolsverige till ett förhållningssätt och arbetsmetod som vi har utvecklat och nått framgång med. Vi går alltid försiktigt fram, i både uppskalning, och i att känna och kommunicera att vi har gjort stor skillnad, så att vi inte lurar oss själva till att ta genvägar eller göra saker ytligt.

 

Hur kommer samhället och näringslivet förändras med fler sociala entreprenörer och företag?
Jag är övertygad om att det har positiva effekter från alla håll. Vi får ett mer socialt ansvarstagande och humant näringsliv där även icke socialt drivna företag inspireras till att ta större hänsyns till människor och miljö. Samtidigt får samhällets institutioner ta del av den kreativitet och kompetens som finns hos innovativa och entreprenöriella individer, som annars endast hade gått till näringslivet och industrin.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med socialt företagande här.

Den tidigare intervjun med Per Grankvist hittar du här och Tillväxtverkets Generaldirektör hittar du här

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Impactmarknaden: en ny typ av investering

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om Impactmarknaden.

I Sverige och internationellt utvecklas och testas just nu finansiella innovationer för social innovation och ökad samhällsnytta. Investeringsmodeller som ofta sammanför privat och offentligt kapital för att möta samhällsutmaningar och investeringsfonder som ger sociala företag möjlighet att växa och öka sin samhällsnytta.

Deltagare: Jan Svensson (Mikrofonden Väst), Jenny Carenco (Prosper Social Impact), Richard Engström (Impact X). Sessionen modereras av Thomas Frostberg (ekonomisk krönikör på HD/Sydsvenskan, samt redaktör för DN Global utveckling)

Privata företag tar allt större samhällsansvar – vilka blir effekterna?

Social Innovation Summit går av stapeln om mindre än en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om att privata företag tar allt större samhällsansvar och vilka blir då effekterna?

Kunder, anställda och vår planet driver företag att ställa om till en mer hållbar utveckling och att aktivt ta samhällsansvar. Vilka är dessa företag, hur ser de på sin roll i samhället och vilka är effekterna av denna utveckling? I den här sessionen diskuterar vi de privata företagens ansvar och roll och vilken påverkan de har för social innovationsutveckling. De företag som aktivt vill vara med och driva förändring i samhället – vilka är de viktigaste frågorna som de fokuserar på och vilka utmaningar brottas de med?

Medverkande: Anna Wiking (Fastighetsägarna Syd), Marléne Engström (Bolots, Malmö stad), Maja Manner (ÅF), Tania Ellis (The Social Business Company), Åsa Skogström Feldt (IKEA). Sessionen modereras av Yasemin Arhan Modéer (Altitude Meetings)

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Social innovation, systeminnovation och finansiell innovation – vilka risker vågar vi ta?

Under ett av samtalen på stora scen, får vi lyssna på talare från akademin och näringslivet om vilka risker vi vågar ta, gällande social innovation, systeminnovation och finansiell innovation. David Polfeldt är VD på Massive Entertainment, Sophie Nachemson-Ekvall är doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karin Stenmar är Hållbarhetschef på Folksam och Lars Hulgaard är professor i socialt entreprenörskap vid Roskilde universitet.

 

Social innovation kräver systeminnovation såväl som finansiell innovation – är vi redo att ta risker för att hitta framtidens lösningar på samhällsutmaningar? Ett samtal om att utmana våra egna gränser, kulturer, stuprör och politiska minfält.Hur skapar vi en experimentkultur där vi testar nya metoder som sociala utfallskontrakt, impact investing, gröna eller sociala obligationer?

 

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

Åsa Skogström Feldt från IKEA deltar på Social Innovation Summit

Åsa Skogström Feldt, tidigare VD för Hungerprojektet, leder numera the Inter IKEA Social Entrepreneurship Initiative och deltar på Social Innovation Summit i ett samtal på stora scenen om Hur man bygger en miljö/arena för social innovation. Hon deltar även i en parallell session om Privata företag tar allt större samhällsansvar – vilka blir effekterna? Åsa Skogström Feldt har en omfattande erfarenhet inom både den privata och ideella sektorn och är mycket engagerad i socialt företagande, jämlikhet och medskapande utveckling av hållbara samhällen.  Läs intervjun med henne!

 

Vem är Åsa Skogström Feldt?

Jag är en global medborgare som just nu bor i Malmö. Jag brinner för alla aspekter av hållbarhet – med speciellt intresse för social hållbarhet. Jag verkar gärna internationellt och i gränslandet mellan näringsliv, det civila samhället och akademin – där finns det stora möjligheter att hitta nya positiva, vägar framåt för hela samhället.

Hur kommer det sig att du är en av talarna på Social Innovation Summit 2018?

För att vi ska hitta nya modeller och kunna skapa en mer cirkulär ekonomi behöver vi samverka och engageras oss ännu mer över sektorer. Genom att delta i samtalet på scenen hoppas jag att kunna inspirera fler till att både arbeta på de stora systemförändringarna som ska till och de små men viktiga handlingarna som krävs för att skapa beteendeförändringar.

Vad kommer du utifrån din bakgrund bidra med i ditt deltagande på Social Innovation Summit? 

Genom Hungerprojektet har jag erfarenhet av hur man kan skapa inkluderande processer och sätta människor i fokus för att skapa en ny, mer hållbar framtid för både samhället och på individnivå. På IKEA arbetar vi för att öppna upp vår affärsmodell och samarbeta med fler för att hitta lösningar på gemensamma globala utmaningar och vi ställer om hela verksamheten för att bli mer cirkulära. Vi lär oss mycket genom våra partnerskap med till exempel sociala företag.

 

BOKA DIN BILJETT TILL SISUMMIT HÄR

Malmö stads session: Intraprenören – framtidens superhjälte i det offentliga

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om intraprenörskap i det offentliga.

Social innovation kan ske var som helst, så även inom offentlig sektor. För en kommunal tjänsteperson skulle det kunna innebära en form av ”intraprenörskap” – ett entreprenörskap inom organisationen som kan leda till nya arbetssätt, eller till och med nya organisationsstrukturer. Med detta seminarium vill vi utforska hur förutsättningar för intraprenörskap i offentlig organisation kan utvecklas. Sessionen inleds med en kort diskussion om aktuell forskning kring intraprenörskap av Fredrik Björk, Malmö universitet. Vi möter också några exempel på intraprenörer från Malmö stad. Avslutningsvis hålls en workshop som leds av Tom Roodro, Malmö stad, med syfte att dela tankar om möjligheter och hinder för intraprenörskap i offentliga organisationer. Vi vill gärna ha kontakt med andra kommuner och myndigheter som tillsammans med oss kan tänka sig att utforska detta vidare. Kontakta Tom Roodro på tom.roodro@malmo.se

Värd för sessionen är Malmö stad

BOKA DIN BILJETT TILL SI SUMMIT HÄR

Tillväxtverkets Generaldirektör: ”Vi ser sociala entreprenörer och sociala företag som viktiga aktörer för att skapa ett dynamiskt näringsliv och ett hållbart samhälle.”

Läs intervjun med Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf om varför Tillväxtverket har valt att gå in som huvudpartner i Social Innovation Summit. I en intervjuserie ger tre representanter från Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Håll utkik efter kommande intervju med Amir Sajadi, social entreprenör och styrelseledamot.

 

Varför har Tillväxtverket valt att gå in som partner till Mötesplats Social Innovation kring Social Innovation Summit?

Vi ser sociala entreprenörer och sociala företag som viktiga aktörer för att skapa ett dynamiskt näringsliv och ett hållbart samhälle. Social Innovation Summit samlar entreprenörer, innovatörer, finansiärer och beslutsfattare till ett gemensamt lärande och nätverkande som i sin tur leder till utveckling av det här området. I slutändan vill vi helt enkelt att sociala företag ska få till fler affärer och samarbeten och på så vis bidra till en hållbar tillväxt.

 

På vilket sätt kommer Tillväxtverket medverka i SI Summit?

Vi ser fram emot att delta i intressanta seminarier och diskussioner, men också att berätta om vad vi själva gör för att utveckla socialt företagande i Sverige. I år presenterar vi en ny kartläggning och analys kring sociala företags tillgång till finansiering. Finansieringsfrågan är avgörande när det kommer till ”Making it big” – som ju är temat för hela summiten.

 

Varför är socialt entreprenörskap viktigt och på vilket sätt arbetar Tillväxtverket för att främja/utveckla området?

Tillväxtverket och Vinnova har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och vi jobbar nu tillsammans för att få till ett ordentligt lyft för socialt företagande i Sverige. Vi ser att det finns några områden som vi behöver jobba med för att stärka sektorn: Det behöver bli enklare och tydligare hur sociala företag kan samarbeta med och sälja tjänster till offentlig sektor, sociala företag behöver få bättre tillgång till rådgivning och finansiering samt bli stärkta i sin affärsmässighet. Det är också avgörande att vi fortsätter att utveckla kunskapen om sociala företag i Sverige. Vårt deltagande i Social Innovation Summit är en viktig del i det arbetet.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med socialt företagande här.

Den tidigare intervjun med Per Grankvist hittar du här

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Att mäta impact i praktiken

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om att mäta impact i praktiken.

 

Hur kan sociala organisationer ta reda på om det arbete de dagligen gör har en positiv samhällspåverkan?  I denna session får vi höra konkreta exempel från sociala entreprenörer på hur de mäter impact i praktiken, samt hur resultaten kan användas både för att utveckla metoden och för att sprida lösningen. Vi kommer även att lyfta blicken och prata om nästa steg för sektorn – att visa på kopplingen mellan sociala insatser och minskade samhällskostnader.

Medverkande: Therese Jarland (Maskrosbarn), Andreas Nygren (Processkedjan), Pernilla Parding (Bostad Först, Stockholms Stadsmission), Maria Pellborn (SEB), Hanna Holmström (Inkludera), Eriana Spahiu (Inkludera)

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

We made it big!

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om årets tema ‘Making it big’ eller snarare ‘We made it big’, där du får möta samhällsentreprenörer som har varit med från starten och fått sin idé att växa.

För en social entreprenör handlar det alltid om att balanserar affärsnytta och samhällsnytta. Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen träffar vi personer som har startat och lyckats, vuxit och blivit stora i Sverige och internationellt. Vilka är framgångsfaktorerna? Hur skapar vi möjligheten för fler? Vilka strategier och allianser har varit avgörande?
Du kommer att få lyssna på:
Jeroo Billimoria
Johan Wendt
Niss Jonas Carlsson
Sara Damber
Sessionen modereras av Yasemin Arhan Modéer

Hur ser arbetet ut med social innovation år 2050?

Under Social Innovation Summits sista samtal på stora scenen möter vi Per Grankvist, Robin Teigland och Martin Thörnkvist i en framtidsspaning kring hur arbetet med social innovation ser ut år 2050. Har social innovation och socialt entreprenörskap blivit mainstream vid det laget eller har vi fått en back lash? Vilka hinder har vi mött på vägen och vilka segrar kan vi räkna hem? Och vilka stora sociala innovationer har då sett dagens ljus?

BOKA DIN BILJETT TILL SI SUMMIT HÄR

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter