Nyheter

Forte och Svenska ESF-rådet huvudpartner till årets Social Innovation Summit

Mitt i Almedalsvimlet möter jag upp med Lars Wärngård som företräder Forte och Svenska ESF-rådet, som är huvudpartner på Social Innovation Summit 2018. Lars Wärngård är senior rådgivare på Forte men ansvarar helt för Svenska ESF-rådets program ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv” som är ett samarbete mellan Svenska ESF-rådet och Forte.

 

Berätta lite om ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”!

Syftet med plattformen är att genom omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar och analys av pågående projekt och dialog med regionala och nationella aktörer erbjuda möjligheter för arbetsgivare, praktiker och experter att nyttiggöra befintlig kunskap och forskning för att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.

 

Varför har Forte och Svenska ESF-rådet valt att gå in som partner i Social Innovation Summit?

Vi ser sociala innovationer och andra existerande samhällsproblem som oerhört viktiga, och där är SI Summit en viktig mötesplats för just de frågorna. I dagsläget lanserar vi en rapport om sociala innovationer som beskriver forskningsläget med inriktning på de grupper som Svenska ESF-rådet har som prioritet att arbeta med: nyanlända, unga långt från arbetsmarknaden och personer med funktionsvariation.

 

Varför är Social Innovation Summit en viktig mötesplats?

Man träffar folk man normalt inte träffar och jag tror det är en ömsesidig känsla för många av de som kommer dit. Det är en viktig kontaktyta med oerhört spännande seminarier. Jag minns särskilt från tidigare år seminariet med Just Arrived och ett annat där Svenska kyrkan berättade om hur de arbetar med social innovation. Det är också en fantastisk möjlighet att träffa unga entreprenörer som är i startfasen av sin sociala entreprenörsresa.

 

Vad önskar du att få uppleva på årets Social Innovation Summit?

Jag vill gärna se goda exempel på någon social entreprenör som har kommit på något nytt där man vänder uppochner på perspektiven – en smart lösning på ett komplext problem som hanterar flera lösningar samtidigt.

 

Vilka aktörer tycker du bör anmäla sig till Social Innovation Summit?

Det saknas landstings- och regeringspolitiker och kommunföreträdare som skulle kunna ge en spännande diskussion och ett viktig utbyte som på så sätt kan påverka politiken.

 

På vilket sätt kommer Forte och Svenska ESF-rådet medverka i Social Innovation Summit?

Vi kommer främst bjuda in samordnare från Svenska ESF-rådet och projektledare att vara med. En annan viktig roll vi har på SI summit är att förtydliga hur finansiering och forskningsfinansiering går till och hur vi kan göra nytta för entreprenörerna att stödja denna process.

Making it big – kan man växa på nya sätt?

Under ett av samtalen på Social Innovation Summit möts Amir Sajadi, Jenny Carenco, Johan Wendt och Tania Ellis för att diskutera sina egna erfarenheter av att växa inom området social innovation. De flesta vill ha fler och mer sociala innovationer och sociala företag. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
Men vad händer när en sektor växer och väcker alltmer intresse och fokus? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Vad innebär det att växa, kan man växa på nya sätt och hur behåller man innovationen och nytänkandet när det sker en anpassning till systemet?

”Sveriges startup-professor” framtidsspanar på Social Innovation Summit!

Robin Teigland är professor i företagsekonomi, med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin Teiglands forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation. Hon fokuserar framför allt på hur internet, sociala medier, kryptovalutor, och annan ny teknik såsom blockchain möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer.

Robin Teigland har vid flera tillfällen listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter och intervjuas ofta om hennes forskning i svensk och internationell media. Hon är även en internationellt efterfrågad talare och kallas ibland ”Sveriges startup-professor”.

Idag toppar digitaliseringen de flesta agendor. Det gäller från företag till akademien och den offentliga sektorn. Vad många förstår är att digitalisering är mycket mer än bara delningsekonomi och teknik som AI, IoT, 3D-utskrift, blockchain, kryptovalutor och smarta robotar. Det finns faktiskt tecken på att de grundläggande antagandena om värdeskapande i samhället utmanas och förvandlas när vi nu flyttar in i den fjärde industrirevolutionen. Vi ser till exempel en polarisering av den ekonomiska aktiviteten. I ena änden med företag som Amazon, Google, Alibaba och Baidu som förstärkt plattformen som affärsmodell med AI för att uppnå en ”vinnare tar allt”-position, medan det i andra änden av spektret finns kryptokurvor, blockchain och open source som gör det möjligt för framväxande decentraliserade samhällen samt nya sätt att skapa värden.

”Samhället befinner sig i den tredje industriella revolutionen. Enkelt förklarat innebär det att samhället håller på att gå tillbaka till hur det var innan den industriella revolutionen – det vill säga då medborgarna inte hade 9- till 5-jobb.”

Utöver sina akademiska meriter har Professor Teigland en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige och i Spanien, medtech start-up entreprenör i Norge, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och international banking i USA.

Robin Teigland har en BA i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en MBA från Wharton School, en MA i International Studies från University of Pennsylvania, och en Ph.D i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Teigland växte upp i Nashville Tennessee och flyttade till Sverige 1992.

Det går fortfarande att köpa biljetter till early bird-pris. Köp dina biljetter här

Multiexperten på systemförändring och social innovation kommer till Social Innovation Summit 2018

En efter en presenterar vi årets key notes till Social Innovation Summit 2018. Nästa talare på tur är Joeri van den Steenhoven som är en globalt känd expert inom social innovation och systemförändring. Han är rådgivare och stödjer, stöttar och utbildar regeringar, stiftelser och ideella organisationer världen över om hur man löser komplexa sociala problem och skapar systemförändring.

Joeri van den Steenhoven började sin karriär som medgrundare och VD för Kennisland, ett av de första sociala innovationslaboratorierna i Nederländerna. Kennisland är en ledande aktör inom social innovation och verkar som förändringsagent i världen. Där startade han också Kafka Brigade, en forskningsorganisation som hjälper regeringar att hitta, bekämpa och förenkla byråkratiska processer.

Åren 2013-2017 var Joeri vice ordförande Systems Innovation vid MaRS, Kanadas största innovationscentrum i Toronto. Där ledde han MaRS arbete med att stärka innovationssystem och bidra till att skapa förändringar inom områden som hälsa, energi och utbildning. Han etablerade och ledde också MaRS Solutions Lab, som nu ett av de ledande sociala innovationslaboratorierna i världen. Där arbetade han med olika partners för att adressera komplexa sociala utmaningar som hanteringen av ungdomsarbetslöshet, integrering av entreprenörskap i utbildning, reformering av sjukvårdsystemet och reglering av delningsekonomin.

Därefter återvände Joeri till Nederländerna, där han arbetar med organisationer runt om i världen som vill skapa systemförändringar. Några av de organisationer han arbetat med är Rockefeller Foundation, Inter-American Development Bank, OECD, NESTAoch 100kin10.org. Utöver detta undervisar han och har flera styrelsepositioner på t ex Rotterdam University for Applied Sciences och Lissabonrådet, the European thinktank för om innovation och tillväxt i Bryssel.

Köp dina biljetter till Social Innovation Summit 2018 som arrangeras 13-14 november i Malmö. Nu till early bird-pris! Här köper du dina biljetter

Serie-entreprenör och expert på skalbarhet till Social Innovation Summit 2018

Det är med extra wow-känsla i kropp och knopp som vi stolt presenterar vår första talare Jeroo Billimoria; hon är serie-entreprenören som är en stjärna på skalbarhet och blivit flerfaldigt prisbelönt för hennes idéburna initiativ!

Jeroo Billimoria kommer att berätta om hur man startar, förvaltar men även lämnar sociala organisationer. Som lyssnare får du ta del lärdomar från en av världens ledande sociala entreprenörer och grundare av flera innovativa och prisbelönta organisationer. Hennes framgångsrika entreprenöriella resa visar vad det innebär att vara en mångskapande social entreprenör och hur hennes initiativ vuxit sig till globala rörelser.

Jeroo är född och uppvuxen i Mumbai, Indien och utifrån hennes erfarenhet har några av de organisationerna hon startat tagit sin form. Childline India och ChildHelpline International – är två initiativ som är en tjänst för barn att när som helst på dygnet kunna ringa en stödlinje. Det ger förutsättningar för skydd av barn och ungdomar och har blivit en global rörelse som är verksam i mer än 180 länder. Ett av Jeroos tidigare initiativ är organisationen Aflatoun, som samarbetar med globala parter för att ge social och ekonomisk utbildning till över 2 miljoner barn i 100 länder. Hon är också grundare och vd för Child and Youth Finance International, en ledande organisation där nyckeln till bekämpning av fattigdom är att människor tidigt lär sig att hantera pengar och få förtroende, kunskap och förmåga att spendera och tjäna pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Jeroo Billimoria är även en Skoll awardee och utnämnd till Ashoka fellowav den internationella sociala entreprenörsorganisationen Ashoka och Schwab Fellow  och är i dagsläget i startfasen av sitt nionde entreprenöriella företag.

Vi har redan fler talarfantaster på gång men vi håller lite på dessa, för vad vore livet utan lite spänningsmoment.

Boka din plats till early bird pris, kan du göra redan nu. Klicka här!

Malmö stad medarrangerar Social Innovation Summit 2018

Mötesplats Social Innovation arrangerar Social Innovation Summit, den 13-14 november 2018. Tillsammans med medarrangörerna Malmö universitet och Malmö stad genomförs för fjärde gången nordens största mötesplats för social innovation. Vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för hållbarhetskansliet Malmö stad, inför årets Social Innovation Summit.

Social innovation bidrar till att lösa samshällsutmaningar på nya sätt. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Mötesplats Social Innovation har funnits som mötesplats för social innovation i Sverige sedan 2010 och sedan dess har mycket hänt på både lokal, regional och nationell nivå inom området. Malmö stad arbetar med sociala innovationer i sitt dagliga arbete. Kommunens uppdrag är komplext och det pågår ett stort utvecklingsarbete för att hitta nya arbetssätt som bidrar till ett hållbart Malmö. Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att Social Innovation Summit är med och bidrar till det arbetet:

– Jag är stolt över att Malmö är en stad där både offentliga och privata aktörer vågar testa nya och innovativa lösningar. Vi har länge varit modiga på miljöområdet, uppdraget framöver är att bli minst lika framgångsrika när det gäller social hållbarhet.

Social Innovation Summit samlar aktörer från samhällets alla sektorer för att tillsammans hitta nya metoder för att möta samhällets utmaningar.

– Vi bygger inte staden från stadshuset, vi gör det tillsammans med många andra. Det är när vi går samman och tar vara på den kunskap och de erfarenheter och nätverk som finns hos Malmöbor och näringslivet som vi kan bygga en riktigt hållbar stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Malmö stad initierade år 2017 ett hållbarhetskansli som har uppdraget att leda, stödja och samordna Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling, utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Lena Wetterskog Sjöstedt berättar om det gångna året:

– Det är ett långsiktigt arbete som handlar om ledarskap, kommunikation och systemtänkande. En av de identifierade huvudprocesserna för att lyckas hitta långsiktiga lösningar på komplexa samhällsutmaningar är innovativa partnerskap, som är en grund för att utveckla sociala innovationer.

Social Innovation Summit arrangeras för fjärde gången och Lena Wetterskog Sjöstedt tycker att Social Innovation Summit inspirerar och utmanar invanda tankemodeller:

– Vi behöver nya arbetssätt, vi måste våga prova andra vägar och vi behöver i ännu större utsträckning arbeta tillsammans med andra aktörer för att skapa en mer hållbar stad. Det finns ett stort engagemang för Malmö hos näringslivet, Malmö universitet, idéburen sektor, andra myndigheter och hos Malmöborna. Jag är övertygad om att sociala innovationer som vi utvecklar tillsammans bidrar till mer jämlik hälsa och en hållbar stad.

”Programrådet är en kvalitetsgaranti för Social Innovation Summits innehåll”

Inför Social Innovation Summit 2018 har ett programråd tagits fram, som består av fyra personer med tvärsektoriell kunskap som är oerhört relevanta för Mötesplats Social Innovation (MSI), när programmet för årets Summit formas.

Erika Augustinsson som är kommunikationsstrateg på MSI och programansvarig för Social Innovation Summit, förtydligar essensen av att ha ett externt programråd för att skapa en relevant programbredd. Det är ett stöd när programmet utformas; att ta fram relevanta ämnen som är aktuella för området, att identifiera spännande talare och se till att årets Summit blir extra relevant för den alltmer växande området social innovation:

”Det blir en sorts kvalitetsgaranti för innehållet helt enkelt. Att de dessutom har olika erfarenhet från stora bolag, idéburen och offentlig sektor och är kloka trendspanare med det gemensamma att de alla har bred kunskap om social innovation som område.”

Årets programråd består av:

  • Johanna Giorgi, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Tillväxtverket
  • Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam
  • Martin Thörnkvist, frilansande
  • Nicklas Wallberg, vd för Social Entreprenurship Forum

Social Innovation Summit 2018 arrangeras för fjärde gången den 13-14 november i Malmö.

Anmäl dig till Social Innovation Summit 2018, till early bird-pris redan nu. Klicka här

Social Innovation Summit: Making it big

This year’s Social Innovation Summit has the theme MAKING IT BIG.

In Sweden, as theEU and in the rest of the world, time and resources are being invested in endorsingand developing social innovation, social enterprises and social entrepreneurship, which are seen as important components of achieving sustainable development and in the work with the sustainable development goals, Agenda 2030.

Social innovation contributes to solve social challenges in new ways. More and more people realize the potential in a broadened innovation perspective, which utilizes the innovation power and potential exciting in society. We see more and more good examples of social innovations that becomes through new types of collaborations – often across sectoral boundaries – that creates value for individuals, organizations and the society as a whole. Taking responsibility has become a matter of fact.

But how do we walk the talk? And what happens when a sector grows? What pitfalls are there and what can we learn from other areas and arenas? If we broaden the innovation efforts to include many, how do we care for that development?

Based on these issues, we want to focus on concepts such as scalability, growth, impact, system change and system innovation. But we also want to discuss what we mean by growth and the relationship between growth and impact. How do we build environments and arenas with an experimental culture suitable for the development of social innovation and what kind of support is needed to level up? How is a market for social innovation created – what is needed in terms of the shift in culture, attitude and values?

Last but not least, the Social Innovation Summit takes a grip on funding for social innovation – focusing on new methods, tools and best practices.

 

This and much more, we will focus on this year’s Social Innovation Summit ”Making it big”.
Welcome to Malmö, 13-14 November.

Sign up now for Early Bird Prize

Social Innovation Summit 2018: Making it big

Årets Social Innovation Summit har temat MAKING IT BIG.

I Sverige, liksom i EU och i övriga världen satsas tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som viktiga delar i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Social innovation bidrar till att lösa samhällsutmaningar på nya sätt. Vi är allt fler som inser potentialen i ett breddat innovationsperspektiv, som tar tillvara på all den innovationskraft och potential som finns i samhället. Vi ser allt fler goda exempel på sociala innovationer som blir till genom nya slags samarbeten – ofta över sektorsgränser – som skapar värde för individer, organisationer och samhället i stort. Att ta ansvar har blivit en självklarhet.

Men hur går vi från ord till handling? Och vad händer när en sektor växer? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Om vi breddar innovationsarbetet så att det innefattar fler, hur tar vi hand om den utvecklingen?

Utifrån dessa frågeställningar vill vi sätta fokus på begrepp som skalbarhet, att växa, effekt, impact, systemförändring och systeminnovation. Men vi vill också diskutera vad vi menar med tillväxt och förhållandet mellan tillväxt och effekt (impact). Hur bygger man miljöer och arenor med en experimentkultur som lämpar sig för utveckling av social innovation och vilken typ av stöd behövs för att kunna växla upp till nästa nivå? Hur kan man skapa en marknad för social innovation- vad behövs i form av skiften i kultur, attityd och värderingar?

Sist men inte minst, tar Social Innovation Summit ett grepp kring finansiering av social innovation- med fokus på nya metoder, verktyg och best practise.

Detta och mycket mer kommer vi att fokusera på under årets Social Innovation Summit. Vi ses!

Välkommen till årets Social Innovation Summit ”Making it big”, den 13-14 november i Malmö.

Anmäl dig NU till Early bird-pris här

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter