Nyheter

Per Grankvist: ”en samhällsentreprenör strävar efter att direkt eller indirekt lösa ett samhällsproblem med sin affärsidé”

Läs intervjun med Per Grankvist om hans syn på socialt entreprenörskap. Per Grankvist är journalist, författare och föreläsare med fokus på hållbarhet. Han är även ledamot i Tillväxtverkets styrelse. I en intervjuserie ger tre representanter för vår huvudpartner Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Håll utkik efter kommande intervjuer med Amir Sajadi, social entreprenör och styrelseledamot samt med generaldirektör Gunilla Nordlöf. 

Foto: Anna Hållams

 

Hur ser du på skillnaden traditionellt entreprenörskap kontra socialt entreprenörskap?

Jag vill börja med att kommentera begreppet ”socialt entreprenörskap”. Det är en anglicism som rent språkligt blir en falsk vän som tenderar att föra tankarna till att det enbart handlar om sociala frågor eller olika typer av hjälpverksamhet. Därför rekommenderar svenska språkrådet att man istället använder begreppet ”samhällsentreprenör”.

Medan en vanlig entreprenör försöker lösa ett vardagsproblem och tillgodose ett behov med sina produkter eller tjänster strävar en samhällsentreprenör efter att direkt eller indirekt lösa ett samhällsproblem med sin affärsidé. Det kan handla om att starta ett bemanningsföretag för att underlätta för utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden eller om att göra det lättare för människor att köpa och sälja begagnade leksaker som ett sätt att minska mängden avfall. För en utomstående är skillnaden alltså inte alltid självklar när man ser verksamheten, men det som definierar samhällsentreprenörer är just att intentionen med verksamheten är bredare. Vinstintresset är jämbördigt med intresset för att lösa ett samhällsproblem.

 

Hur kommer det sig då att området samhällsentreprenörskap väcker allt större intresse just nu?

De två stora samhällsfrågor vi står inför i Sverige är hållbarhetsfrågan, med särskilt fokus på klimateffekterna, och integrationsutmaningen. Entreprenörer har i alla tider försökt hitta nya lösningar på aktuella problem och när samhällsproblemen vuxit i omfattning har också intresset för att lösa dem gjort det.

 

Hur kan en satsning på samhällsentreprenörskap och företagande bidra till hållbar tillväxt?

Att tänka starta företag som har fler mål än bara vinst är en tanke som formar en allt större del av samtidens och framtidens entreprenörer. Det är viktigt att understryka att vinstintresset inte är underordnat andra intressen, utan likställt, för det spelar faktiskt ingen roll hur ”snäll” en företagare är – om man inte tjänar några pengar på det kommer det aldrig gå i det långa loppet. Jag tycker mig också se hur en ökad konsumtionströtthet också spelar in. Vi behöver verkligen inte fler saker, utan färre och bättre grejer, och i många fall behöver vi inte ens grejerna utan bara tillgången till dem.

För att kunna nå de klimatmål det internationella samfundet enades om i Paris måste vi ställa om från en rätlinjig köp-och-släng-kultur till en cirkulär ekonomi där inga resurser går till spillo och där vi dessutom delar på så mycket som möjligt. Idag släpper vi ut mer än 11 ton co2 per person i Sverige. Den siffran ska halveras varje årtionde för att slutligen vara nära noll. Det innebär en stor förändring av våra liv men behöver inte innebära en förändring av vår livskvalitet. Vi kan fortsätta ha tillväxt i ekonomin utan att för den skull konsumera mer grejer. Insikten om hur vi måste förändras representerar en rolig utmaning för många entreprenörer som därmed kan bidra till att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle, och det är också en av de intressantaste utmaningarna som Tillväxtverket förstås ska bidra till.

Per Grankvist deltar i Social Innovation Summit i ett samtal på stora scenen i en framtidsspaning om hur arbetet med social innovation ser ut år 2050. Se hela programmet på www.sisummit.se

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

”little drops of water make the mighty ocean”

There is so much to say about Jeroo Billimoria that is hard to know where to begin. I will try and use her own strategy for success: Pay attention to the data. As a sixteen-year-old when Jesoo’s first venture occurred, she often pushed her staff to focus on what research is telling them. “What are the numbers? Let’s look at the story the numbers are telling,”. So, before you meet Jeroo Billimoria in person at the Social Innovation Summit here is her previous important work in numbers:

  • Her organizations Childline India and ChildHelpline International, have facilitated a global movement for protection of children and youth and are active in more than 181 countries – having responded to over 160 million calls.
  • Her organisation Aflatoun – which offers social and financial education to children and young people – have reached 4 million children in 116 countries.
  • Child and Youth Finance International (CYFI), has – under the lead of Jeroo – joined hands with 91 world governments to add financial inclusion and economic citizenship education.
  • Jeroo Billimoria is the founder of nine social ventures. She is considered one of the world’s leading social entrepreneurs.
  • She is one of 20 top social entrepreneurs in India

When I ask her what makes her work so successful, she answers self-explanatory: strategy, hard work and a collaborative mindset! Right now, she is working with a one family foundation; a personal family foundation which acts as social innovation incubator for globally scalable ideas. And to wrap it up I ask her for a sentence about her speech at the Social Innovation Summit.

– How to bring about collaborative systems change and have a scalable impact.

We are so much looking forward to meeting and listening to this inspiring and successful serial entrepreneur. We hope to see you there!

Book your ticket on www.sisummit.se

Sources:

https://www.elgaronline.com/view/9781785368707/11_chapter1.xhtml

https://www.speakrj.com/top-20-social-entrepreneurs-in-india/

https://www.weforum.org/people/jeroo-billimoria

http://skoll.org/contributor/jeroo-billimoria/

https://tonyloyd.com/141-jeroo-billimoria-child-youth-finance-international-social-entrepreneurship-starts-early/

INVITATION: Research seminar – social innovation

Researchers and doctoral students are being offered to apply, under an arrangement between Forte and ESF-council platform on sustainable work life, for tickets to the Social Innovation Summit on November 13-14, and the opportunity to attend the research seminar on November 13.

This research seminar is aimed at researchers and doctoral students who are interested in social innovation as a concept. It is being held in Malmö for the fourth time and the theme this year is “Making it big”. Many people and organisations see the need for new services, products and ways of working in order to address some of the challenges facing society. But how do we translate words into action? What are the pitfalls, and what can we learn from other fields? If we broaden our efforts at innovation so as to include those from other fields, how do we manage the development?

The Social Innovation Summit has prompted us to invite researchers and doctoral students to a research seminar on social innovation. This will be a paper and abstract seminar where researchers and doctoral students are invited to present both completed and upcoming articles and project reports. The aim is to offer an open arena for meetings and discussion between researchers with specialist knowledge of social innovation as a concept and phenomenon.

Those wishing to attend and who are holding a presentation at the research seminar may be able to have their application fee reimbursed by Forte. There is a limited number of these tickets, so it will be a case of first come, first served.

Please register here:

The seminar is being held on November 13, 9am – 12pm, and we will be back in touch regarding the venue.

If you have any questions about this seminar or about the Social Innovation Summit, you are welcome to contact Jens Sjölander, jens.sjolander@mau.se (regarding the research seminar) or Maria Collings, maria.collings@mau.se (regarding the Social Innovation Summit).


INBJUDAN: Forskarträff – social innovation

Forskare och doktorander erbjuds att i samarbete med, ”temaplattformen hållbart arbetsliv” – ett myndighetssamarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet, ansöka om biljett till Social Innovation Summit 13-14 november, samt möjlighet att delta i forskarträff den 13 november.

Denna forskarträff riktar sig till forskare och doktorander med intresse för social innovation som begrepp. Den 13 – 14 november arrangeras för fjärde gången Social Innovation Summit i Malmö Temat för i år är ”Making it big”: Många människor och organisationer ser idag behovet av nya arbetsformer, tjänster och produkter för att adressera några av samhällets utmaningar. Men hur går vi från ord till handling? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Om vi breddar innovationsarbetet så att det innefattar fler, hur tar vi hand om den utvecklingen?

Med anledning av Social Innovation Summit bjuder vi in forskare och doktorander till en forskarträff om social innovation. Seminariet arrangeras som ett paper- och abstract-seminarium där forskare och doktorander erbjuds att presentera färdiga och kommande artiklar samt projektrapporter. Syftet är att erbjuda en öppen arena för möte och samtal mellan forskare med kunskap om social innovation som begrepp och fenomen.

Forskare och doktorander som önskar delta på Social Innovation Summit (13-14 nov) och håller en presentation på forskningsseminariet kan få anmälningskostnaden betald. Dessa biljetter är dock begränsade, så först till kvarn.

Anmäl dig här

Seminariet arrangeras den 13:e november 09.00 – 12.00 och vi återkommer med information om lokal.

Om ni har några frågor om detta seminarium eller om Social Innovation Summit är ni välkomna att höra av er till Jens Sjölander, jens.sjolander@mau.se (frågor gällande forskarträffen) alternativt Maria Collings, maria.collings@mau.se (frågor gällande Social Innovation Summit)

Nordisk filmpremiär på Social Innovation Summit: The Invisible Heart

The Invisible Heart hade premiär i maj 2018 och har sedan dessa visats runtom i världen för en uppskattad publik. Nu är det dags att visa den i Sverige och Nordenpremiären blir under Social Innovation Summit, den 13 november!

Filmad under tre års tid – i Kanada, USA och England – upptäcker filmen The Invisible Heart(2018) en av de snabbast växande sociala innovationerna i modern historia: Social Impact Bonds (SIB). I ett oortodox giftermål mellan kapitalism och välgörenhet har Social Impact Bonds många olika kompanjoner: socialarbetare och Wall street bankers, hemlösa och riskkapitalister, konservativa och liberala politiker.

The Invisible Heartföljer karaktärer från maktens korridorer till en kämpande underklass, i deras försök att tackla alltifrån brottslighet till hemlöshet i kampen mot social ojämlikhet.

The Invisible Heartger en expansiv och övertygande överblick in i världen av social impact bonds. Filmen ifrågasätter ansvaret för den sociala ojämlikheten hos regeringar och medborgare. Genom en empirisk inramning förtydligar The Invisible Heartom vad som händer när sociala tjänster och riskkapital kolliderar.

Regissör: Nadine Pequeneza

Se trailern här

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

En expertisfavorit i repris: Mia Odabas är tillbaka som moderator!

Vad kul att du är tillbaka som moderator på SI Summit! Berätta!

SI Summit är ju THE mötesplats för oss som brinner för social innovation och det känns väldigt roligt och viktigt att vara en del av den här mötesplatsen. Här möts alla som har viktiga roller och kan det mesta i ämnet och det är verkligen två lyxdagar där man får tillfälle att frossa i social innovation!

 

Vad tror du har förändrats sedan förra årets SI Summit?

Social innovation är ett otroligt hett ämne just nu, det växer så det knakar i allehanda hörn så det känns väldigt vältajmat att mötas nu igen. Jag vågar lova att hettan kommer att avspegla sig i agendan.

 

Årets tema är ’Making it big’ – vad betyder det för dig i relation till området social innovation?

Det som är spännande nu när social innovation funnits på agendan ett tag är ju att se hur man skalar och växer de goda exempel som finns. Det finns en pågående diskussion och många goda exempel, vi pratade t ex i Almedalen om det: Smarta samtal och Mötesplats Social Innovation arrangerade ett samtal tillsammans med norska Ferd om hur vi kan hitta och skala social innovation över nordiska gränser. Där pågår nu en hel del som också är spännande att följa.

BOKA DIN BILJETT HÄR

”Det sociala innovationsarbetes tuffaste utmaning. Att skapa mätbar effekt och värde!”

Jenny Carenco deltar på Social Innovation Summit i samtalet på stora scenen: Making it big – kan man växa på nya sätt? Jenny Carenco har 15 års erfarenhet som strategikonsult bland annat på Bain & Company där hon arbetade i deras Private Equity-team. Hon har bott i Frankrike i 14 år och var där en av de tidiga kvinnliga entreprenörerna. Hon har varit Visiting Professor och undervisat i entreprenörskap vid en av Europas ledande affärshögskolor, HEC utanför Paris. Jenny har ett starkt samhällsengagemang och är fadder och mentor för nyanlända flyktingar. Hon är dessutom en av de vassaste personerna inom området social innovation och betydelsen av skapa mätbar effekt och värde. 

 

Berätta vem du är och vad du arbetar med?

Jenny är VD och grundare av Prosper, Sveriges första oberoende intermediär och rådgivare för sociala investeringar. Prosper har egna metoder för att designa sociala insatser som har möjlighet att verkligen ge effekt, för att kostnadsberäkna det problem den sociala insatsen löser eller minskar och för att beräkna de effekter och de värdeskapande som insatsen kan ge. Genom detta arbetssätt har Prosper fått förtroendet från en rad kommuner, landsting, sociala entreprenörer och idéburna aktörer att hjälpa till med det sociala innovationsarbetes tuffaste utmaning. Att skapa mätbar effekt och värde!

 

Berätta om hur Prosper arbetar för att stärka arbetet med sociala innovationer!

För att bidra till att skapa en stark och stabil marknad för sociala innovationer arbetar Prosper med att etablera en Nordisk fond för investeringar i sociala utfallskontrakt och sociala obligationer. Detta initiativ driver Prosper tillsammans med den sociala investeringsfonden Epiqus i Finland – den fond som ligger bakom Europas största sociala utfallskontrakt på över 150M kronor.

 

Hur vill du att arbetet med området social innovation ska utvecklas?

Att bidra till ett samhälle där beslut fattas på fakta, inte ideologi. Där vi använder moderna designmetoder även i socialt arbete och i offentlig sektor för att labba, innovera, testa, utvärdera och skala upp. Där vi styr det sociala och hälsofrämjande arbetet mot mätbar effekt och värdeskapande. Där offentlig sektor i högre utsträckning upphandlar resultat, inte produktion. Och ett samhälle där vi släpper in sociala innovatörer och entreprenörer i att finna och leverera nya lösningar på samhällets allra svåraste problem.

 

Årets tema på Social Innovation Summit är Making it big, vad innebär det för dig?

Att kunna bevisa vilken effekt en social innovation ger, vilket värde den skapar och för vem, är en förutsättning för att den ska kunna skalas.

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

Hur bygger man en miljö/arena för social innovation?

Under ett av samtalen på stora scenen – på Social Innovation Summit – får vi höra två av våra keynotes – Joeri van den Steenhoven och Indy Johar – tillsammans med Åsa Skogström Feldt samtala kring hur man bygger en miljö för social innovation.

På samma sätt som andra typer av innovationer behöver även sociala innovationer en fungerande infrastruktur för att förverkligas och bli framgångsrika. Hur ser en sådan struktur ut? Hur skiljer sig en sådan miljö från andra? Hur skapar vi utrymme i det existerande stödsystemet för social innovation? Vad behöver vi lära oss och hur gör vi för att inte tappa bort den sociala innovationens unika potential?

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

 

Vinnova är huvudpartner till Social Innovation Summit

På bilden är de personer som arbetar med området social innovation på Vinnova: Daniel Rencrantz, Max Parknäs, Andréa Råsberg, Judit Wefer, Anna Edwall, Sara Hugosson & Andreas Netz. (Åsa Finth och Jenny Sjöblom saknas i bild)

 

Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap, Social Innovation Summit, äger rum i Malmö den 13-14 november. I ett samtal med Judit Wefer, programledare för social innovation på Vinnova, berättar hon om Vinnovas deltagande i SI Summit och hur Vinnova arbetar med området social innovation och socialt företagande och varför just du ska gå på Social Innovation Summit 2018!

Varför har Vinnova valt att gå in som partner till Social Innovation Summit?

Att arbeta för sociala innovationer är en självklarhet om vi ska kunna möta komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet. Vi behöver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. I vårt arbete behöver vi engagera alla delar i samhället i innovationsarbetet och Social Innovation Summit är ett utmärkt tillfälle för att mötas, entusiasmeras och inspireras. Såklart vill vi vara med!

 

På vilket sätt kommer Vinnova medverka i Social Innovation Summit?

Utöver att vi som partners vill bidra i mötets alla samtal, deltar vi med en egen programpunkt med fokus på arbetet med regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

 

Vad kan Vinnova göra för att främja utvecklingen av social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige?

I samhället finns en enorm potential att bidra till våra gemensamma utmaningar, en potential som vi vill bidra till att främja och synliggöra.  Med våra utlysningar inom programmet för social innovation vill vi stärka innovationskraften hos statliga, privata, akademiska, offentliga som ideella möjliggörare inom det sociala ekosystemet. Vi vill ge möjligheter till att utveckla, testa och skala sociala lösningar för samhällsutmaningar och stärka de sociala aktörernas roll och inflytande i innovationssystemet.

 

Temat för årets konferens är “Making big” – hur kan Vinnova möjliggöra för att göra området ”big”?

Med våra investeringar vill vi stötta utvecklingen av en sektor som inte enbart bidrar med social nytta utan som också främjar sociala företags affärsmässiga hållbarhet och utvecklar innovationer som uppmärksammas och används av den offentliga sektorn. På så sätt kan området att fortsätta växa och etableras på lång sikt.

  

Varför behövs en plattform som Social Innovation Summit och vad hoppas du få uppleva på Social Innovation Summit?

Social Innovation Summit ger goda möjligheter för oss som är verksamma inom området att byta tankar, erfarenheter och tillsammans föra området framåt. Vinnova hoppas på oväntade möten, mångfald av infallsvinklar och tillfälle att ta del av internationella erfarenheter. Vi hoppas att vi kan inspireras av deltagarnas innovationskraft och få med oss många tankar hem att arbeta vidare med.

 

Vilka bör gå på Social Innovation Summit?

Om du är intresserad av social hållbarhet och samhällsnytta är Social Innovation Summit en utmärkt mötesplats – vi ser framemot att träffa deltagare från alla olika sektorer och branscher!

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

Forte och Svenska ESF-rådet huvudpartner till årets Social Innovation Summit

Mitt i Almedalsvimlet möter jag upp med Lars Wärngård som företräder Forte och Svenska ESF-rådet, som är huvudpartner på Social Innovation Summit 2018. Lars Wärngård är senior rådgivare på Forte men ansvarar helt för Svenska ESF-rådets program ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv” som är ett samarbete mellan Svenska ESF-rådet och Forte.

 

Berätta lite om ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”!

Syftet med plattformen är att genom omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar och analys av pågående projekt och dialog med regionala och nationella aktörer erbjuda möjligheter för arbetsgivare, praktiker och experter att nyttiggöra befintlig kunskap och forskning för att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.

 

Varför har Forte och Svenska ESF-rådet valt att gå in som partner i Social Innovation Summit?

Vi ser sociala innovationer och andra existerande samhällsproblem som oerhört viktiga, och där är SI Summit en viktig mötesplats för just de frågorna. I dagsläget lanserar vi en rapport om sociala innovationer som beskriver forskningsläget med inriktning på de grupper som Svenska ESF-rådet har som prioritet att arbeta med: nyanlända, unga långt från arbetsmarknaden och personer med funktionsvariation.

 

Varför är Social Innovation Summit en viktig mötesplats?

Man träffar folk man normalt inte träffar och jag tror det är en ömsesidig känsla för många av de som kommer dit. Det är en viktig kontaktyta med oerhört spännande seminarier. Jag minns särskilt från tidigare år seminariet med Just Arrived och ett annat där Svenska kyrkan berättade om hur de arbetar med social innovation. Det är också en fantastisk möjlighet att träffa unga entreprenörer som är i startfasen av sin sociala entreprenörsresa.

 

Vad önskar du att få uppleva på årets Social Innovation Summit?

Jag vill gärna se goda exempel på någon social entreprenör som har kommit på något nytt där man vänder uppochner på perspektiven – en smart lösning på ett komplext problem som hanterar flera lösningar samtidigt.

 

Vilka aktörer tycker du bör anmäla sig till Social Innovation Summit?

Det saknas landstings- och regeringspolitiker och kommunföreträdare som skulle kunna ge en spännande diskussion och ett viktig utbyte som på så sätt kan påverka politiken.

 

På vilket sätt kommer Forte och Svenska ESF-rådet medverka i Social Innovation Summit?

Vi kommer främst bjuda in samordnare från Svenska ESF-rådet och projektledare att vara med. En annan viktig roll vi har på SI summit är att förtydliga hur finansiering och forskningsfinansiering går till och hur vi kan göra nytta för entreprenörerna att stödja denna process.

Making it big – kan man växa på nya sätt?

Under ett av samtalen på Social Innovation Summit möts Amir Sajadi, Jenny Carenco, Johan Wendt och Tania Ellis för att diskutera sina egna erfarenheter av att växa inom området social innovation. De flesta vill ha fler och mer sociala innovationer och sociala företag. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
Men vad händer när en sektor växer och väcker alltmer intresse och fokus? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Vad innebär det att växa, kan man växa på nya sätt och hur behåller man innovationen och nytänkandet när det sker en anpassning till systemet?
Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter