Bolagsformer och certifieringar som kreativ motor

I flera andra länder har man utvecklat såväl nya bolagsformer som certifieringar för sociala företag. Men hur ser det ut i Sverige? Behövs det nya bolagsformer som marknadsför alternativa sätt att driva bolag för entreprenörer i uppstartsfas? Vi gör en utblick hur andra länder arbetar för att inspirera till nya typer av företaganden och tar en titt på hur bolag och myndigheter i Sverige resonerar i frågan. Moderator: Martin Thörnkvist