Samtal: Hur bygger man en miljö/arena för social innovation? (eng)

På samma sätt som andra typer av innovationer behöver även sociala innovationer en fungerande infrastruktur för att förverkligas och bli framgångsrika. Hur ser en sådan struktur ut? Hur skiljer sig en sådan miljö från andra? Hur skapar vi utrymme i det existerande stödsystemet för social innovation? Vad behöver vi lära oss och hur gör vi för att inte tappa bort den sociala innovationens unika potential?

DELTAGARE:  Indy Johar, Joeri van den Steenhoven, Åsa Skogström Feldt