Lars Wärngård

Kanslichef temaplattformen 'Hållbart arbetsliv' @ Forte

Lars Wärngård är sedan 1 juli 2017 ansvarig för temaplattformen ”hållbart arbetsliv” som är en myndighetssamverkan mellan Forte och Svenska ESF-rådet samt senior rådgivare på Forte. Han är docent vid Karolinska Institutet och har fungerat som adjungerad professor vid Stockholms Universitet.

Lars Wärngård har under sin yrkeskarriär haft ledande befattningar inom AstraZeneca, Vinnova och nuvarande Forte och har därigenom erfarenhet från offentlig förvaltning, Universitet såväl som privat näringsliv.

Talks