Anna Balkfors

Strateg @ Malmö stad

Anna Balkfors, är en social intraprenör som tex drog igång och process ledde Malmökommissionens arbete. Anna har lång erfarenhet av att arbeta med policyutveckling kring jämlik hälsa och hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå, ofta i gränslandet mellan offentliga sektor, civilsamhälle, näringsliv och akademi. I dag verksam på Kansliet för hållbar utveckling, stadskontoret Malmö stad med uppdrag att omsätta Agenda 2030 i Malmö, kommissionär i Jämlikhetskommissionen (finansdepartementet) och doktorand med forskning om sociala investeringar på Malmö Universitet.

Talks