Anna Landeborg

Projektledare @ Mötesplats Social Innovation

Anna Landeborg kommer från näringslivet med erfarenhet från olika branscher i roller som projektledare, produktchef och key account manager. Hon har även drivit egen konsultverksamhet inom språk och kommunikation. De senaste 10 åren har Anna jobbat med lärande, konceptutveckling och förändringsledning på EFL vid Ekonomihögskolan i Lund och Celemi International, och hon är utbildad processledare och Future Café-animatör. Hennes specialitet är projekt inom organisationsutveckling, förändringsledning och social innovation.

På MSI leder Anna projekt inom social innovation som till exempel Social Innovation Summit – Sveriges årliga mötesplats för social innovation, och samverkansprojektet Social Innovation Skåne.