Anna Tengqvist

Senior rådgivare @ Kontigo

Anna Tengqvist är chef för affärsområdet social hållbarhet samt senior rådgivare hos Kontigo. Hon arbetar med att ge stöd i förändringsprocesser med särskilt fokus på  social innovation, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet. Hon arbetar bl a med utbildning, processledning, utvärdering, analys och rapportskrivning.

Vid Social Innovation Summit presenterar hon tillsammans med Malin Lindberg, LTU, resultatet av den kartläggning av social innovation i Europeiska socialfondens projekt, som tagits fram inom ramen för Fortes och ESF-rådets temaplattform för ett hållbart arbetsliv.

Talks