Anna Wiking

Näringspolitisk chef @ Fastighetsägarna Syd

Anna Wiking är näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, som är en nationell branschorganisation med medlemmar i hela Sverige. I region syd företräder Fastighetsägarna ca 2 000 medlemmar och representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen som små privatägda bolag. De arbetar för en väl fungerande bostadsmarknad.

Talks