Carl Ryrberg

Upphandlingsjurist @ Region Örebro Län

Carl Ryrberg är upphandlingsjurist vid Region Örebro län. Han har på senare år arbetat med att öka Region Örebro läns kontakter med sociala företag och bland annat hållit informationstillfällen, anbudsskolor, föreläsningar och nätverksträffar med aktörer inom ideell sektor. Han har även medverkat till att Region Örebro län tecknat flera avtal med sociala företag.

Talks