Corinne Uppman Helminen

Projektledare för kapitalförsörjning @ Tillväxtverket

Corinne Uppman Helminen arbetar med kapitalförsörjning på Tillväxtverket. På Social Innovation Summit kommer hon belysa finansieringsvägar för sociala företag i Tillväxtverkets session Är glaset halvfullt eller halvtomt? Finansieringsvägar för sociala företag. Med de sociala företagens finansieringsmöjligheter för ögonen kommer hon beröra såväl interna som externa källor till finansiering, diskutera vad som är möjligt ur finansiärernas perspektiv samt varför det är viktigt att skilja på kund och finansiär.

Corinne Uppman Helminen har en pol mag i internationella relationer från Åbo Akademi. Under nästan 20 års tid inom finansbranschen på en av de ledande affärsbankerna har hon träffat ett stort antal företag, allt ifrån egenföretagare till globala börsnoterade bolag. Corinnes primära uppgifter har handlat om att lösa företagens finansieringsbehov. Hon beskriver arbetet på Tillväxtverket som det bästa ur två världar där hennes samhällsengagemang och intresse för de övergripande frågorna kombineras med erfarenheterna från finansbranschen.

Talks