Erika Augustinsson

Ansvarig kommunikation och policy @ Mötesplats Social Innovation