Fadi Barakat

Projektledare @ Malmö stad

Fadi Barakats roll på näringslivskontoret är att projektleda Highway to Business som är ett av två projekt som fokuserar på att förändra och utmana strukturer som utgör hinder för nyanlända att etablera företag i Sverige.

Talks