Gabriella Hurtig Hedlund

Stf Regionchef @ SEB

Gabriella Hurtig Hedlund är Stf Regionchef för SEB i Region Syd. Utbildad ekonom från Lunds Universitet och även utbildad musiker från Malmö Musikhögskola. Arbetat 15 år i bank med ledarskap och rådgivning till privatpersoner, företag och entreprenörer i olika skeden och branscher. Hon brinner för entreprenörskap och SEBs engagemang i samhället.

Talks