Jeanette Melin

Forskare @ RISE

Jeanette Melin arbetar som forskare på RISE Mätteknik (Research Insititues of Sweden), bland annat inom Social and Health Impact Center. Jeanette verkar för och bedriver forskning om att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska storheter eller ”mjuka värden”. Detta är något som i stor utsträckning saknas i dagens samhälle, vilket ger missriktande jämförelser och beslutsfattande. Man måste ha tillförlitliga mätningar för att kunna identifiera och analysera hur man ska satsa och prioritera utveckling, förnyelse och innovation där det ger största möjliga effekt.

Talks