Joachim Keim

Rådgivare @ Coompanion Göteborgsregionen

Joachim Keim är rådgivare och konsult på Coompanion Göteborgsregionen och har lång erfarenhet från företagande i olika roller och branscher i små och medelstora företag. Rollen på Coompanion innebär rådgivning till entreprenörer från idé till fungerande företag och uppdrag till etablerade företag i så väl operativa som strategiska frågeställningar. Joachim brinner för att utveckla individer och organisationer.

Talks