Karin Ackerholm

Innovationsrådgivare @ Linköpings universitet

Karin har sex års erfarenhet som innovationsrådgivare vid Linköpings universitet och har haft förmånen att stötta en mängd olika satsningar från idé till affär. Hon är särskilt intresserad av komplexa utmaningar som kräver tvärvetenskapliga insikter och samarbete, där t.ex. tjänstelogik och människors beteende blir viktiga delar av lösningen. Med avstamp i designmetodik och styrning mot positiv effekt blir rådgivningsinsatserna ofta att säkra mervärde för kunder, användare och långsiktigt för samhället.

Talks