Lena Eriksson Åshuvud

Projektledare @ Impact Invest Scandinavia

Lena är specialist inom finansiering av sociala utmaningar och innovationer. Hon använder sina 20 åriga bankerfarenhet i Sverige, Europa, Afrika och Karibien, och arbete med innovativa entreprenörsledda initiativ i biståndet till att se möjligheter för nytänkande och nya affärsmodeller och finansiella lösningar för olika samhällsutmaningar. Med sitt kunnande kring hur banker och andra finansiärer tänker jobbar hon även med utbildning och coachning av entreprenörer som vill få en effekt utöver den som kommersiellt motiverade företag söker. Lena hjälper dem också att hitta finansiering bland annat hos den ökande gruppen impact investerare som finns i Sverige idag.

Talks