Lena Lago

Social Impact Manager @ Fryshuset

Lena Lago är en av Sveriges mest erfarna personer när det gäller att arbeta med tillämpbara sociala innovationer som utgår från målgruppens faktiska behov. Lena har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med systemförändrande initiativ. Hon inledde sin yrkeskarriär som mellanstadielärare där hon under 90-talet utvecklade modeller för utvecklingssamtal och mentorskap. Hon är medskapare till innovationen Hovsjöbyggarna, var projektledare för YES utbildningen på Basta och arbetsmarknadsprojektet K2 i Södertälje. Idag är hon verksamhetschef för Institutet för Sociala effekter på Fryshuset där hon och hennes medarbetare under tre år har tagit fram verktyg för effektmätning och även prövat modellen Social Impact Bond i en svensk kontext. Lena är även styrelseordförande för det banbrytande arbetskooperativet Basta.

Talks