Malin Stenborg

Utvecklingssekreterare, Stadskontoret @ Malmö stad

Malin är statsvetare och folkhälsovetare som jobbar som utvecklingssekreterare på Kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad. Fokus i arbetet ligger på lokal implementering av Agenda 2030 och hur Malmö kan bli en mer hållbar stad.

Talks