Maria Collings

Kommunikatör @ Mötesplats Social Innovation

Maria Collings är bekant med MSI genom hennes tidigare roll som projektledare och verksamhetsledare på ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling. Innan dess har hon främst arbetat inom offentlig sektor i Malmö och Kristianstad med frågor som berör hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor, cirkulär ekonomi, kommunikation och hållbar stadsutveckling.

Hon har dessutom inititerat och drivit Vintage Malmö som arrangerade sex vintagemässor under perioden 2012-2015. Hon är intresserad av samhällsutmaningar som berör hållbartsområdet och mer specifikt cirkulär- och kollaborativ ekonomi, smart mode, stadsutveckling och gärna med ett otippat, brett och tvärvetenskapligt lösningsperspektiv.

På MSI är Maria ansvarig för webb, sociala medier och kommunikationsplanering.