Mikael Damberg

@ Närings- och innovationsminister