Mina Sharifiyan

@ Hälsofrämjare

Mina Sharifiyan arbetar som hälsofrämjare i det Vinnova-finansiera forskingsprojektet Hälsofrämjande innovation, som bland annat drivs av Malmö universidet. Mina var även med och startade nätverket Gatukraft som startade som en reaktion på att ingen i kommunen lyssnade när Lindängens invånare klagade. Medlemmarna i Gatukraft vill vara med och påverka och få inflytande över beslut som miljön runt omkring dem.

Talks