Per-Anders Hillgren

Forskare @ Malmö universitet

Per-Anders Hillgren har en doktorsgrad i interaktionsdesign och har specialiserat sig på kollaborativa designprocesser. Han har initierat flera design- och forskningsprojekt och har mer än tio års erfarenhet av samarbeten med bl.a. ett 40-tal olika aktörer i alla sektorer. Han utforskat hur IKT- och media lösningar kan stödja praktiker inom kultursektorn, stadsutveckling samt hälso- och sjukvård (bl.a. KLIV-projektet, vilket vann Dagens Medicins stora IT pris 2003 och User Awards 2004.

Per-Anders var projektledare för pilotprojektet Malmö Living Lab för Nya Medier 2007-2009. Som projektledare och forskare på MEDEA har han utforskat skärningspunkten mellan social innovation, living labs och kollaborativ design. Hans roll inom MSI är att bygga upp och ansvara för fokusområdet designprocesser.

Talks