Roba Ghadban

Chef, Social Hållbarhet @ Skanska

Roba Ghadban är chef för Social hållbarhet inom Skanskas Hållbar affärsutveckling och leder en specialistgrupp med uppdraget att utveckla Skanskas arbetssätt och erbjudande inom social hållbarhet. Visionen för arbetet är att Skanska vill driva nytänkande samhällsutveckling som ger alla bra livsvillkor. Det innebär att vid kundens sida och utifrån de lokala förutsättningar bygger Skanska för trygghet, sammanhållning och framtidstro. Det Skanska gör ska generera värde under lång tid framöver. Roba startade upp Skanskas specialistgrupp social hållbarhet 4 år sedan med uppdraget att utveckla Skanskas arbetssätt och erbjudande inom social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av förändringsarbete för grönt byggande och hållbarhet inom projektutveckling, Inköp och leverentörsutveckling både från Skanska och klädföretaget Levi’s.

Talks