Sanne Cederstam

Integrationssamordnare, Norra Sorgenfri Gymnasium @ Malmö stad

Sanne Cederstam arbetar som integrationssamordnare på språkintroduktionen på Norra Sorgenfri Gymnasium. Hon arbetar som ett komplement till den ”vanliga skolan” med motivationshöjande och språkfrämjande insatser. Hennes arbete går ut på att, tillsammans med det civila samhället, skapa möjligheter för eleverna att få en meningsfull fritid, bredda sitt sociala nätverk och få förståelse för och delaktighet i samhället.

Talks