Tomas Bokström

Projektledare, sociala investeringar @ RISE