Tove Nordström

kommunikationsansvarig @ SE Forum

Tove har internationell erfarenhet av strategisk kommunikation för organisationer och företag med fokus på hållbarhet och social innovation då hon arbetat på kommunikationsbyråer i London med kunder inom denna sektor. Nu jobbar hon som kommunikationsansvarig på SE Forum som genom inkubatorer, acceleratorer och annan stödverksamhet arbetar för att främja entreprenörskap och stötta entreprenörer och företag som verkar för att finna lösningar på lokala, regionala och globala samhällsutmaningar.

Talks