Köp biljett

”Summithacket” – ett pop-up labb för integration

07 november 2017

Under årets Social Innovation Summit genomför vi ett pop-up labb som vi kallar ”Summithacket”. Labbet kommer att fokusera på en av vår tids stora samhällsutmaningar; integration. ”Summithacket” är ett samarbete mellan Förnyelselabbet, Mötesplats Social Innovation och Malmö stad

Syftet med ”Summithacket” är att samla ett antal aktörer som under ett antal timmar arbetar med en designprocess för att hitta nya innovativa lösningar på en samhällsutmaning. Processen går att kunna följa digitalt i realtid samt göra inspel till under Social Innovation Summit. Resultat och förslag kommer att presenteras i ett ”vernissage” under dag två på Summiten.

Designprocessen bygger på att man, tillsammans med de som berörs av utmaningen, hela tiden testar och omformulerar de nya idéer som skapas under labbandet. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer och tillsammans identifiera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla har visat sig framgångsrika.

”Summithacket” är en spin-off på ”Sammanhacket” som är namnet på det event som ägde rum i augusti i år, som bland annat Förnyelselabbet och Reach for Change genomförde med syfte att hitta lösningar för en bättre vardag och smidigare integration av ensamkommande barn och ungdomar. Under det inledande ”Sammanhacket” förfinades ett antal prototyper till lösningar som sedan stöttats av Förnyelselabbet under hösten.

– Under Social Innovation Summit vill vi testa våra metoder även i kortformat. Det ska bli väldigt spännande att jobba fram ett underlag tillsammans med Malmö stad kring en av deras mest angelägna utmaningar. En utmaning som också är angelägen för hela Sverige. Vem vet kanske kan några idéer härifrån bli nationella så småningom, säger Pia McAleenan, projektledare på Förnyelselabbet.

Förnyelselabbet är ett initiativ från Sveriges kommuner och landsting som samlar sektorsövergripande aktörer för samverkan och innovation med användare/brukare. Allt för att hitta lösningar på våra mest komplexa samhällsutmaningar. Under 2016-2017 har labbet arbetat med att förbättra vardagen för ensamkommande. Teamet bakom Förnyelselabbet är Pia McAleenan, Fredrik Olausson, Matilda Legeby och Hanna Andersson. Läs mer på Förnyelselabbets hemsida.