#SISUMMIT16

Hur skala upp från lokalt till globalt?

När kommer genombrottet för sociala investeringar?

Re-generation – att mötas över generationsgränserna

”Framtiden är cirkulär, kollaborativ och sammanhängande”

Världens första TV playtjänst för språkutveckling

Hur går vi från idé till konkret handling?

Statssekreterare och pionjär inledde SI Summit

Spännande pitchar från svenska innovatörer

Sökes: ett svenskt policylabb för innovation

Nu drar vi igång Social Innovation Summit!

RSS