Hur bygger man en miljö/arena för social innovation?

Under ett av samtalen på stora scenen – på Social Innovation Summit – får vi höra två av våra keynotes – Joeri van den Steenhoven och Indy Johar – tillsammans med Åsa Skogström Feldt samtala kring hur man bygger en miljö för social innovation.

På samma sätt som andra typer av innovationer behöver även sociala innovationer en fungerande infrastruktur för att förverkligas och bli framgångsrika. Hur ser en sådan struktur ut? Hur skiljer sig en sådan miljö från andra? Hur skapar vi utrymme i det existerande stödsystemet för social innovation? Vad behöver vi lära oss och hur gör vi för att inte tappa bort den sociala innovationens unika potential?

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR