“Det sociala innovationsarbetes tuffaste utmaning. Att skapa mätbar effekt och värde!”

Jenny Carenco deltar på Social Innovation Summit i samtalet på stora scenen: Making it big – kan man växa på nya sätt? Jenny Carenco har 15 års erfarenhet som strategikonsult bland annat på Bain & Company där hon arbetade i deras Private Equity-team. Hon har bott i Frankrike i 14 år och var där en av de tidiga kvinnliga entreprenörerna. Hon har varit Visiting Professor och undervisat i entreprenörskap vid en av Europas ledande affärshögskolor, HEC utanför Paris. Jenny har ett starkt samhällsengagemang och är fadder och mentor för nyanlända flyktingar. Hon är dessutom en av de vassaste personerna inom området social innovation och betydelsen av skapa mätbar effekt och värde. 

 

Berätta vem du är och vad du arbetar med?

Jenny är VD och grundare av Prosper, Sveriges första oberoende intermediär och rådgivare för sociala investeringar. Prosper har egna metoder för att designa sociala insatser som har möjlighet att verkligen ge effekt, för att kostnadsberäkna det problem den sociala insatsen löser eller minskar och för att beräkna de effekter och de värdeskapande som insatsen kan ge. Genom detta arbetssätt har Prosper fått förtroendet från en rad kommuner, landsting, sociala entreprenörer och idéburna aktörer att hjälpa till med det sociala innovationsarbetes tuffaste utmaning. Att skapa mätbar effekt och värde!

 

Berätta om hur Prosper arbetar för att stärka arbetet med sociala innovationer!

För att bidra till att skapa en stark och stabil marknad för sociala innovationer arbetar Prosper med att etablera en Nordisk fond för investeringar i sociala utfallskontrakt och sociala obligationer. Detta initiativ driver Prosper tillsammans med den sociala investeringsfonden Epiqus i Finland – den fond som ligger bakom Europas största sociala utfallskontrakt på över 150M kronor.

 

Hur vill du att arbetet med området social innovation ska utvecklas?

Att bidra till ett samhälle där beslut fattas på fakta, inte ideologi. Där vi använder moderna designmetoder även i socialt arbete och i offentlig sektor för att labba, innovera, testa, utvärdera och skala upp. Där vi styr det sociala och hälsofrämjande arbetet mot mätbar effekt och värdeskapande. Där offentlig sektor i högre utsträckning upphandlar resultat, inte produktion. Och ett samhälle där vi släpper in sociala innovatörer och entreprenörer i att finna och leverera nya lösningar på samhällets allra svåraste problem.

 

Årets tema på Social Innovation Summit är Making it big, vad innebär det för dig?

Att kunna bevisa vilken effekt en social innovation ger, vilket värde den skapar och för vem, är en förutsättning för att den ska kunna skalas.

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR