Tillväxtverkets Generaldirektör: “Vi ser sociala entreprenörer och sociala företag som viktiga aktörer för att skapa ett dynamiskt näringsliv och ett hållbart samhälle.”

Läs intervjun med Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf om varför Tillväxtverket har valt att gå in som huvudpartner i Social Innovation Summit. I en intervjuserie ger tre representanter från Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Håll utkik efter kommande intervju med Amir Sajadi, social entreprenör och styrelseledamot.

 

Varför har Tillväxtverket valt att gå in som partner till Mötesplats Social Innovation kring Social Innovation Summit?

Vi ser sociala entreprenörer och sociala företag som viktiga aktörer för att skapa ett dynamiskt näringsliv och ett hållbart samhälle. Social Innovation Summit samlar entreprenörer, innovatörer, finansiärer och beslutsfattare till ett gemensamt lärande och nätverkande som i sin tur leder till utveckling av det här området. I slutändan vill vi helt enkelt att sociala företag ska få till fler affärer och samarbeten och på så vis bidra till en hållbar tillväxt.

 

På vilket sätt kommer Tillväxtverket medverka i SI Summit?

Vi ser fram emot att delta i intressanta seminarier och diskussioner, men också att berätta om vad vi själva gör för att utveckla socialt företagande i Sverige. I år presenterar vi en ny kartläggning och analys kring sociala företags tillgång till finansiering. Finansieringsfrågan är avgörande när det kommer till ”Making it big” – som ju är temat för hela summiten.

 

Varför är socialt entreprenörskap viktigt och på vilket sätt arbetar Tillväxtverket för att främja/utveckla området?

Tillväxtverket och Vinnova har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och vi jobbar nu tillsammans för att få till ett ordentligt lyft för socialt företagande i Sverige. Vi ser att det finns några områden som vi behöver jobba med för att stärka sektorn: Det behöver bli enklare och tydligare hur sociala företag kan samarbeta med och sälja tjänster till offentlig sektor, sociala företag behöver få bättre tillgång till rådgivning och finansiering samt bli stärkta i sin affärsmässighet. Det är också avgörande att vi fortsätter att utveckla kunskapen om sociala företag i Sverige. Vårt deltagande i Social Innovation Summit är en viktig del i det arbetet.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med socialt företagande här.

Den tidigare intervjun med Per Grankvist hittar du här

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR