Sociala innovationer för strategisk förnyelse i arbetslivet

Social Innovation Summit går snart av stapeln. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om sociala innovationer för strategisk förnyelse i arbetslivet.

Europeiska socialfonden är en av Sveriges och Europas främsta finansiärer av innovativ förnyelse i arbetslivet. Samtidigt saknas en överblick av hur innovativiteten tar sig uttryck i de tusentals projekt som finansierats i Sverige under det senaste decenniet. Det råder även brist på strategier för att synliggöra och stötta projektens innovativitet, och hur forskning om social innovation kan bidra till detta. Vid sessionen diskuteras hur detta kan komma till stånd med avstamp i en färsk kartläggning av social innovation i Socialfonden, som genomförts inom Socialfondens temaplattform för ett hållbart arbetsliv.

Deltagare: Anna Tengqvist, Kontigo; Lars Lööw, Svenska ESF-rådet; Lars Wärngård, Forte; Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 

När: Den 13 november kl 13.00

Var: MoriskanFolkets Park, Malmö