Session: Vem ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden?

Social Innovation Summit går väldigt snart av stapeln. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om vem som ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden – och varför?

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden är kända och har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram men måste skalas upp. Här diskuterar vi vilka de centrala aktörerna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem?

De som deltar i sessionen är Anna Heide, affärsutvecklare Trianon; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet; Corinne Uppman Hellminen, projektledare kapitalförsörjning Tillväxtverket; Maria Pellborn, Corporate Citizenship & Brand Manager, SEB och Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB.

Värd för sessionen är SEB

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR