Session: Är glaset halvfullt eller halvtomt? Finansieringsvägar för sociala företag

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om finansieringsvägar för sociala företag. Värd för sessionen är Tillväxtverket

Finansiering pekas ofta ut som en av de stora utmaningarna för sociala företag och entreprenörer. Vad händer inom området just nu? Hur ser finansieringen ut ur det sociala företagets perspektiv? Och vilka möjligheter finns att utveckla befintliga finansieringsmöjligheter så att de blir mer tillgängliga för sociala företag.

Deltagare i sessionen är: Angelica Lindblad, Vägen ut! Kooperativen; Carl Ryrman, Region Örebro län; Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket; Hanna Ögren, Kulturbron; Jan Svensson, Mikrofonden Väst; Kristoffer Persson, Studentvikarie Sverige och Lena Eriksson Åshuvud, Impact Invest Scandinavia