Session: Akademins roll i utvecklingen av social innovation och entreprenörskap

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om akademins roll i utveckling av social innovation och entreprenörskap. Värd för sessionen är Malmö universitet.

Allt fler lärosäten talar om att arbeta med de stora samhällsutmaningarna och att forskning och utbildning ska komma samhället till gagn. På flera platser runt om i världen har lärosäten tagit aktiva steg för att sociala innovationer sprungna ur forskning och utbildning ska kunna användas i samhället. Men vilken är universitetens roll då det gäller utvecklingen av social innovation? Vad slags systemförändring krävs och vilka nya arbetssätt och metoder finns eller behöver utvecklas? I den här sessionen presenteras en överblick av lärosätets roll som kunskapsbärare och/eller påverkansaktör samt diskuteras nya sätt att arbeta med forskning och utbildning inom fältet social innovation.

Deltagare: Cecilia Lindsjö, doktorand Malmö universitet; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet; Lars Hulgård, professor i socialt entreprenörskap Roskilde universitet; Margareta Rämgård, Universitetslektor Malmö universitet; Mina Sharifiyan, hälsofrämjare; Rathi Ramji, doktorand Malmö universitet.