Session: Vinnova stärker innovationsstödet för social innovation

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om Vinnova och hur de stärker innovationsstödet för social innovation. Värd för sessionen är Vinnova.

Nu stärker Vinnova innovationssystemet för att i större utsträckning kunna möta sociala företags behov! Vinnova stöttar innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället – välkommen att träffa några av dem.

I denna session uppmärksammas det stöd som innovationsfrämjare kan ge till sociala företag – och hur det ska kunna bli mer effektivt och nå fler. Vilka luckor har de identifierat i systemet? Vilka behov vill de möta? Hur säkerställs att det offentliga plockar upp och använder de sociala lösningar som växer fram?  Hur kan systemet stötta sociala företag i att samtidigt skapa samhällsnytta och etablera sig långsiktigt? Sessionen riktar sig till alla aktörer inom ekosystemet för social innovation, såväl sociala företag, investerare och offentlig sektor, som vill arbeta för att sociala innovationer kommer till nytta i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Deltagare i sessionen: Emelie Dahlström, Sopact; Filip Goldmann, Inkludera; Joachim Keim, Coompanion Göteborgsregionen; Karin Ackerholm, Linköpings universitet;  Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet; Michel Massadakis, Självbildarna; Nicklas Wallberg, Reach for Change; Roger Filipsson, Coompanion Västerbotten; Tove Nordström, SE Forum; Åsa Allard, Örebro universitet Holding AB. Sessionen modereras av Judit Wefer, Vinnova.