Parallell session: Friendly hacking – om att förändra vårt beteende för hållbar tillväxt

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 15 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om ‘Friendly hacking – om att förändra vårt beteende för hållbar tillväxt’.

En växande marknad för social innovation kräver förändrat beteende och en förmåga att tänka ”utanför boxen”, såväl hos individer som organisationer. Men hur förhåller vi oss som människor till innovation och förnyelse – finns det ett inneboende motstånd och hur kan man isåfall arbeta för att förändra detta? Vi behöver öva upp vår förmåga att tänka fritt och framåt och pröva nya metoder, scenarior och tankemönster.  Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen diskuteras hur vi med enkla metoder och lite ”friendly hacking” kan utmana oss själva och vår organisation att bryta mönster och beteenden som hindrar oss från att pröva nya vägar.

Deltagare i sessionen är Amir Sajadi från Hjärna Hjärta Cash, Anna Balkfors från Malmö stad, Per-Anders Hillgren från Malmö universitet, Roba Ghadban från Skanska. Sessionen modereras av Johanna Stål från Camino magasin.