Multiexperten på systemförändring och social innovation kommer till Social Innovation Summit 2018

En efter en presenterar vi årets key notes till Social Innovation Summit 2018. Nästa talare på tur är Joeri van den Steenhoven som är en globalt känd expert inom social innovation och systemförändring. Han är rådgivare och stödjer, stöttar och utbildar regeringar, stiftelser och ideella organisationer världen över om hur man löser komplexa sociala problem och skapar systemförändring.

Joeri van den Steenhoven började sin karriär som medgrundare och VD för Kennisland, ett av de första sociala innovationslaboratorierna i Nederländerna. Kennisland är en ledande aktör inom social innovation och verkar som förändringsagent i världen. Där startade han också Kafka Brigade, en forskningsorganisation som hjälper regeringar att hitta, bekämpa och förenkla byråkratiska processer.

Åren 2013-2017 var Joeri vice ordförande Systems Innovation vid MaRS, Kanadas största innovationscentrum i Toronto. Där ledde han MaRS arbete med att stärka innovationssystem och bidra till att skapa förändringar inom områden som hälsa, energi och utbildning. Han etablerade och ledde också MaRS Solutions Lab, som nu ett av de ledande sociala innovationslaboratorierna i världen. Där arbetade han med olika partners för att adressera komplexa sociala utmaningar som hanteringen av ungdomsarbetslöshet, integrering av entreprenörskap i utbildning, reformering av sjukvårdsystemet och reglering av delningsekonomin.

Därefter återvände Joeri till Nederländerna, där han arbetar med organisationer runt om i världen som vill skapa systemförändringar. Några av de organisationer han arbetat med är Rockefeller Foundation, Inter-American Development Bank, OECD, NESTAoch 100kin10.org. Utöver detta undervisar han och har flera styrelsepositioner på t ex Rotterdam University for Applied Sciences och Lissabonrådet, the European thinktank för om innovation och tillväxt i Bryssel.

Köp dina biljetter till Social Innovation Summit 2018 som arrangeras 13-14 november i Malmö. Nu till early bird-pris! ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

Serie-entreprenör och expert på skalbarhet till Social Innovation Summit 2018

Det är med extra wow-känsla i kropp och knopp som vi stolt presenterar vår första talare Jeroo Billimoria; hon är serie-entreprenören som är en stjärna på skalbarhet och blivit flerfaldigt prisbelönt för hennes idéburna initiativ!

Jeroo Billimoria kommer att berätta om hur man startar, förvaltar men även lämnar sociala organisationer. Som lyssnare får du ta del lärdomar från en av världens ledande sociala entreprenörer och grundare av flera innovativa och prisbelönta organisationer. Hennes framgångsrika entreprenöriella resa visar vad det innebär att vara en mångskapande social entreprenör och hur hennes initiativ vuxit sig till globala rörelser.

Jeroo är född och uppvuxen i Mumbai, Indien och utifrån hennes erfarenhet har några av de organisationerna hon startat tagit sin form. Childline India och ChildHelpline International – är två initiativ som är en tjänst för barn att när som helst på dygnet kunna ringa en stödlinje. Det ger förutsättningar för skydd av barn och ungdomar och har blivit en global rörelse som är verksam i mer än 180 länder. Ett av Jeroos tidigare initiativ är organisationen Aflatoun, som samarbetar med globala parter för att ge social och ekonomisk utbildning till över 2 miljoner barn i 100 länder. Hon är också grundare och vd för Child and Youth Finance International, en ledande organisation där nyckeln till bekämpning av fattigdom är att människor tidigt lär sig att hantera pengar och få förtroende, kunskap och förmåga att spendera och tjäna pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Jeroo Billimoria är även en Skoll awardee och utnämnd till Ashoka fellowav den internationella sociala entreprenörsorganisationen Ashoka och Schwab Fellow  och är i dagsläget i startfasen av sitt nionde entreprenöriella företag.

Vi har redan fler talarfantaster på gång men vi håller lite på dessa, för vad vore livet utan lite spänningsmoment.

Boka din plats till early bird pris, kan du göra redan nu. Klicka här!

Malmö stad medarrangerar Social Innovation Summit 2018

Mötesplats Social Innovation arrangerar Social Innovation Summit, den 13-14 november 2018. Tillsammans med medarrangörerna Malmö universitet och Malmö stad genomförs för fjärde gången nordens största mötesplats för social innovation. Vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för hållbarhetskansliet Malmö stad, inför årets Social Innovation Summit.

Social innovation bidrar till att lösa samshällsutmaningar på nya sätt. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Mötesplats Social Innovation har funnits som mötesplats för social innovation i Sverige sedan 2010 och sedan dess har mycket hänt på både lokal, regional och nationell nivå inom området. Malmö stad arbetar med sociala innovationer i sitt dagliga arbete. Kommunens uppdrag är komplext och det pågår ett stort utvecklingsarbete för att hitta nya arbetssätt som bidrar till ett hållbart Malmö. Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att Social Innovation Summit är med och bidrar till det arbetet:

– Jag är stolt över att Malmö är en stad där både offentliga och privata aktörer vågar testa nya och innovativa lösningar. Vi har länge varit modiga på miljöområdet, uppdraget framöver är att bli minst lika framgångsrika när det gäller social hållbarhet.

Social Innovation Summit samlar aktörer från samhällets alla sektorer för att tillsammans hitta nya metoder för att möta samhällets utmaningar.

– Vi bygger inte staden från stadshuset, vi gör det tillsammans med många andra. Det är när vi går samman och tar vara på den kunskap och de erfarenheter och nätverk som finns hos Malmöbor och näringslivet som vi kan bygga en riktigt hållbar stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Malmö stad initierade år 2017 ett hållbarhetskansli som har uppdraget att leda, stödja och samordna Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling, utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Lena Wetterskog Sjöstedt berättar om det gångna året:

– Det är ett långsiktigt arbete som handlar om ledarskap, kommunikation och systemtänkande. En av de identifierade huvudprocesserna för att lyckas hitta långsiktiga lösningar på komplexa samhällsutmaningar är innovativa partnerskap, som är en grund för att utveckla sociala innovationer.

Social Innovation Summit arrangeras för fjärde gången och Lena Wetterskog Sjöstedt tycker att Social Innovation Summit inspirerar och utmanar invanda tankemodeller:

– Vi behöver nya arbetssätt, vi måste våga prova andra vägar och vi behöver i ännu större utsträckning arbeta tillsammans med andra aktörer för att skapa en mer hållbar stad. Det finns ett stort engagemang för Malmö hos näringslivet, Malmö universitet, idéburen sektor, andra myndigheter och hos Malmöborna. Jag är övertygad om att sociala innovationer som vi utvecklar tillsammans bidrar till mer jämlik hälsa och en hållbar stad.

”Programrådet är en kvalitetsgaranti för Social Innovation Summits innehåll”

Inför Social Innovation Summit 2018 har ett programråd tagits fram, som består av fyra personer med tvärsektoriell kunskap som är oerhört relevanta för Mötesplats Social Innovation (MSI), när programmet för årets Summit formas.

Erika Augustinsson som är kommunikationsstrateg på MSI och programansvarig för Social Innovation Summit, förtydligar essensen av att ha ett externt programråd för att skapa en relevant programbredd. Det är ett stöd när programmet utformas; att ta fram relevanta ämnen som är aktuella för området, att identifiera spännande talare och se till att årets Summit blir extra relevant för den alltmer växande området social innovation:

”Det blir en sorts kvalitetsgaranti för innehållet helt enkelt. Att de dessutom har olika erfarenhet från stora bolag, idéburen och offentlig sektor och är kloka trendspanare med det gemensamma att de alla har bred kunskap om social innovation som område.”

Årets programråd består av:

  • Johanna Giorgi, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Tillväxtverket
  • Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam
  • Martin Thörnkvist, frilansande
  • Nicklas Wallberg, Sverigechef Reach for Change

Social Innovation Summit 2018 arrangeras för fjärde gången den 13-14 november i Malmö.

Anmäl dig till Social Innovation Summit 2018, till early bird-pris redan nu. Klicka här

Social Innovation Summit

Social Innovation Summit is Sweden’s meeting place for social innovation in the Nordic region. This is where entrepreneurs, changemakers, innovators, policy makers, investors and funders gather to find new innovative solutions to the most urgent societal challenges we are facing today.

During two days the conference will identify future topics, across all sectors and develop new knowledge about financing, collaboration, policy, research and design for social innovation. Participants will meet and explore interesting examples from those at the forefront of this field from all over the world and attend a dynamic program with exciting and parallel tracks and themes that are up-to-date in Sweden as well as globally. Together we will create the conditions needed in order to find new, innovative solutions to the most urgent societal challenges we are facing today.

 

Speakers, seminars and workshops

During these two days we have four main keynote sessions. Before and after these sessions there will be parallel tracks offering different seminars and workshops. There will also be some breakfast seminars, on the theme of social innovation. All sessions are cross-sectorial, touching on new knowledge about financing, collaboration, policy, research and design for social innovation. The program offers interesting and cutting edge examples as well as known experts within the field.

This and much more, we will focus on this year’s Social Innovation Summit!
Welcome to Malmö, 12-13 November.

 

Forum for Social Innovation Sweden

Forum for Social Innovation Sweden (MSI) at Malmö University is Sweden’s national platform for sharing knowledge of and about social innovation and social entrepreneurship. From insight to impact – we explore and promote social innovation.

The vision of MSI is to be the national knowledge hub for developing and promoting social innovation and social entrepreneurship in Sweden. Together with stake holders across sectors we build capacity for innovation that meets societal challenges.

We actively monitor what is happening in the field, both in Sweden and internationally, to ensure that the knowledge and experience developed, is disseminated and put to use.

Social Innovation Summit 2018: Making it big

Årets Social Innovation Summit har temat MAKING IT BIG.

I Sverige, liksom i EU och i övriga världen satsas tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som viktiga delar i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Social innovation bidrar till att lösa samhällsutmaningar på nya sätt. Vi är allt fler som inser potentialen i ett breddat innovationsperspektiv, som tar tillvara på all den innovationskraft och potential som finns i samhället. Vi ser allt fler goda exempel på sociala innovationer som blir till genom nya slags samarbeten – ofta över sektorsgränser – som skapar värde för individer, organisationer och samhället i stort. Att ta ansvar har blivit en självklarhet.

Men hur går vi från ord till handling? Och vad händer när en sektor växer? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Om vi breddar innovationsarbetet så att det innefattar fler, hur tar vi hand om den utvecklingen?

Utifrån dessa frågeställningar vill vi sätta fokus på begrepp som skalbarhet, att växa, effekt, impact, systemförändring och systeminnovation. Men vi vill också diskutera vad vi menar med tillväxt och förhållandet mellan tillväxt och effekt (impact). Hur bygger man miljöer och arenor med en experimentkultur som lämpar sig för utveckling av social innovation och vilken typ av stöd behövs för att kunna växla upp till nästa nivå? Hur kan man skapa en marknad för social innovation – vad behövs i form av skiften i kultur, attityd och värderingar?

Sist men inte minst, tar Social Innovation Summit ett grepp kring finansiering av social innovation, med fokus på nya metoder, verktyg och best practise.

Detta och mycket mer kommer vi att fokusera på under årets Social Innovation Summit. Vi ses!

Välkommen till årets Social Innovation Summit “Making it big”, den 13-14 november i Malmö.

Anmäl dig här

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter