Biljetter till Social Innovation Summit 2019 släppta!

Nu är biljetterna släppta inför Social Innovation Summit 2019 som arrangeras i Malmö 12-13 november. Följande prisnivåer gäller för årets mötesplats.

Very Early Bird         (2 dgr 750 kr) 
15/3 – 31/3
Obs! Begränsat antal platser!

Early Bird          (2 dgr 1 300 kr, 1 dag 1 000 kr)
1/4 – 7/7

Ordinarie           (2 dgr 2 000 kr, 1 dag 1 800 kr)
8/7 – 13/10

Late Bird            (2 dgr 2 500 kr, 1 dag 2 000 kr)
14/10 – 11/11

 

Student och idéburen sektor t.o.m. 12/11

2 dgr 1 300 kr
1 dag 1 000 kr

Allt material från Social Innovation Summit 2018

Vilka dagar det blev på Social Innovation Summit 2018! Med över 700 besökare och en fullbokad mötesplats blev den fjärde SI Summit återigen två dagar att minnas. Tack till alla talare, medarrangörer, partners, deltagare och alla andra som bidrog till att göra SI Summit i Folkets Park till en succé! På länken nedan har vi samlat bilder, filmer, presentationer och annat smått och gott, så att du kan återuppleva och dela med dig av innehållet från årets SI Summit.

Här hittar du allt material från Social Innovation Summit 2018

Parallell session: Friendly hacking – om att förändra vårt beteende för hållbar tillväxt

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 15 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om ‘Friendly hacking – om att förändra vårt beteende för hållbar tillväxt’.

En växande marknad för social innovation kräver förändrat beteende och en förmåga att tänka ”utanför boxen”, såväl hos individer som organisationer. Men hur förhåller vi oss som människor till innovation och förnyelse – finns det ett inneboende motstånd och hur kan man isåfall arbeta för att förändra detta? Vi behöver öva upp vår förmåga att tänka fritt och framåt och pröva nya metoder, scenarior och tankemönster.  Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen diskuteras hur vi med enkla metoder och lite ”friendly hacking” kan utmana oss själva och vår organisation att bryta mönster och beteenden som hindrar oss från att pröva nya vägar.

Deltagare i sessionen är Amir Sajadi från Hjärna Hjärta Cash, Anna Balkfors från Malmö stad, Per-Anders Hillgren från Malmö universitet, Roba Ghadban från Skanska. Sessionen modereras av Johanna Stål från Camino magasin.

Livesändning och SVTs besök på Social Innovation Summit

Under Social Innovation Summit kommer vi som tidigare år livesända de samtal som sker på stora scenen samt de sessioner som äger rum i Spegelsalen på Moriskan. Dessutom kommer Sveriges television UR och filmar delar av programmet.

För de som inte har möjlighet att delta på årets SI Summit livesänder vi delar av programmet via vår Facebook-sida och på SI Summits hemsida. Detta går finfint att dela vidare genom dina egna sociala medier (använd gärna #sisummit18).

Utbildningsradion kommer till SI Summit och filmar delar av programmet från stora scenen. UR har tidigare filmat på Social Innovation Summit och dessa kan du titta på genom dessa länkar: Social Innovation Summit 2016 och Social Innovation Summit 2017.

Session: Vinnova stärker innovationsstödet för social innovation

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om Vinnova och hur de stärker innovationsstödet för social innovation. Värd för sessionen är Vinnova.

Nu stärker Vinnova innovationssystemet för att i större utsträckning kunna möta sociala företags behov! Vinnova stöttar innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället – välkommen att träffa några av dem.

I denna session uppmärksammas det stöd som innovationsfrämjare kan ge till sociala företag – och hur det ska kunna bli mer effektivt och nå fler. Vilka luckor har de identifierat i systemet? Vilka behov vill de möta? Hur säkerställs att det offentliga plockar upp och använder de sociala lösningar som växer fram?  Hur kan systemet stötta sociala företag i att samtidigt skapa samhällsnytta och etablera sig långsiktigt? Sessionen riktar sig till alla aktörer inom ekosystemet för social innovation, såväl sociala företag, investerare och offentlig sektor, som vill arbeta för att sociala innovationer kommer till nytta i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Deltagare i sessionen: Emelie Dahlström, Sopact; Filip Goldmann, Inkludera; Joachim Keim, Coompanion Göteborgsregionen; Karin Ackerholm, Linköpings universitet;  Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet; Michel Massadakis, Självbildarna; Nicklas Wallberg, Reach for Change; Roger Filipsson, Coompanion Västerbotten; Tove Nordström, SE Forum; Åsa Allard, Örebro universitet Holding AB. Sessionen modereras av Judit Wefer, Vinnova.

Session: Akademins roll i utvecklingen av social innovation och entreprenörskap

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om akademins roll i utveckling av social innovation och entreprenörskap. Värd för sessionen är Malmö universitet.

Allt fler lärosäten talar om att arbeta med de stora samhällsutmaningarna och att forskning och utbildning ska komma samhället till gagn. På flera platser runt om i världen har lärosäten tagit aktiva steg för att sociala innovationer sprungna ur forskning och utbildning ska kunna användas i samhället. Men vilken är universitetens roll då det gäller utvecklingen av social innovation? Vad slags systemförändring krävs och vilka nya arbetssätt och metoder finns eller behöver utvecklas? I den här sessionen presenteras en överblick av lärosätets roll som kunskapsbärare och/eller påverkansaktör samt diskuteras nya sätt att arbeta med forskning och utbildning inom fältet social innovation.

Deltagare: Cecilia Lindsjö, doktorand Malmö universitet; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet; Lars Hulgård, professor i socialt entreprenörskap Roskilde universitet; Margareta Rämgård, Universitetslektor Malmö universitet; Mina Sharifiyan, hälsofrämjare; Rathi Ramji, doktorand Malmö universitet.

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter