Parallell session: Friendly hacking – om att förändra vårt beteende för hållbar tillväxt

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 15 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om ‘Friendly hacking – om att förändra vårt beteende för hållbar tillväxt’.

En växande marknad för social innovation kräver förändrat beteende och en förmåga att tänka ”utanför boxen”, såväl hos individer som organisationer. Men hur förhåller vi oss som människor till innovation och förnyelse – finns det ett inneboende motstånd och hur kan man isåfall arbeta för att förändra detta? Vi behöver öva upp vår förmåga att tänka fritt och framåt och pröva nya metoder, scenarior och tankemönster.  Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen diskuteras hur vi med enkla metoder och lite ”friendly hacking” kan utmana oss själva och vår organisation att bryta mönster och beteenden som hindrar oss från att pröva nya vägar.

Deltagare i sessionen är Amir Sajadi från Hjärna Hjärta Cash, Anna Balkfors från Malmö stad, Per-Anders Hillgren från Malmö universitet, Roba Ghadban från Skanska. Sessionen modereras av Johanna Stål från Camino magasin.

Livesändning och SVTs besök på Social Innovation Summit

Under Social Innovation Summit kommer vi som tidigare år livesända de samtal som sker på stora scenen samt de sessioner som äger rum i Spegelsalen på Moriskan. Dessutom kommer Sveriges television UR och filmar delar av programmet.

För de som inte har möjlighet att delta på årets SI Summit livesänder vi delar av programmet via vår Facebook-sida och på SI Summits hemsida. Detta går finfint att dela vidare genom dina egna sociala medier (använd gärna #sisummit18).

Utbildningsradion kommer till SI Summit och filmar delar av programmet från stora scenen. UR har tidigare filmat på Social Innovation Summit och dessa kan du titta på genom dessa länkar: Social Innovation Summit 2016 och Social Innovation Summit 2017.

Session: Vinnova stärker innovationsstödet för social innovation

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om Vinnova och hur de stärker innovationsstödet för social innovation. Värd för sessionen är Vinnova.

Nu stärker Vinnova innovationssystemet för att i större utsträckning kunna möta sociala företags behov! Vinnova stöttar innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället – välkommen att träffa några av dem.

I denna session uppmärksammas det stöd som innovationsfrämjare kan ge till sociala företag – och hur det ska kunna bli mer effektivt och nå fler. Vilka luckor har de identifierat i systemet? Vilka behov vill de möta? Hur säkerställs att det offentliga plockar upp och använder de sociala lösningar som växer fram?  Hur kan systemet stötta sociala företag i att samtidigt skapa samhällsnytta och etablera sig långsiktigt? Sessionen riktar sig till alla aktörer inom ekosystemet för social innovation, såväl sociala företag, investerare och offentlig sektor, som vill arbeta för att sociala innovationer kommer till nytta i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Deltagare i sessionen: Emelie Dahlström, Sopact; Filip Goldmann, Inkludera; Joachim Keim, Coompanion Göteborgsregionen; Karin Ackerholm, Linköpings universitet;  Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet; Michel Massadakis, Självbildarna; Nicklas Wallberg, Reach for Change; Roger Filipsson, Coompanion Västerbotten; Tove Nordström, SE Forum; Åsa Allard, Örebro universitet Holding AB. Sessionen modereras av Judit Wefer, Vinnova.

Session: Akademins roll i utvecklingen av social innovation och entreprenörskap

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om akademins roll i utveckling av social innovation och entreprenörskap. Värd för sessionen är Malmö universitet.

Allt fler lärosäten talar om att arbeta med de stora samhällsutmaningarna och att forskning och utbildning ska komma samhället till gagn. På flera platser runt om i världen har lärosäten tagit aktiva steg för att sociala innovationer sprungna ur forskning och utbildning ska kunna användas i samhället. Men vilken är universitetens roll då det gäller utvecklingen av social innovation? Vad slags systemförändring krävs och vilka nya arbetssätt och metoder finns eller behöver utvecklas? I den här sessionen presenteras en överblick av lärosätets roll som kunskapsbärare och/eller påverkansaktör samt diskuteras nya sätt att arbeta med forskning och utbildning inom fältet social innovation.

Deltagare: Cecilia Lindsjö, doktorand Malmö universitet; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet; Lars Hulgård, professor i socialt entreprenörskap Roskilde universitet; Margareta Rämgård, Universitetslektor Malmö universitet; Mina Sharifiyan, hälsofrämjare; Rathi Ramji, doktorand Malmö universitet.

Session: Är glaset halvfullt eller halvtomt? Finansieringsvägar för sociala företag

Social Innovation Summit drar igång i nästa vecka. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om finansieringsvägar för sociala företag. Värd för sessionen är Tillväxtverket

Finansiering pekas ofta ut som en av de stora utmaningarna för sociala företag och entreprenörer. Vad händer inom området just nu? Hur ser finansieringen ut ur det sociala företagets perspektiv? Och vilka möjligheter finns att utveckla befintliga finansieringsmöjligheter så att de blir mer tillgängliga för sociala företag.

Deltagare i sessionen är: Angelica Lindblad, Vägen ut! Kooperativen; Carl Ryrman, Region Örebro län; Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket; Hanna Ögren, Kulturbron; Jan Svensson, Mikrofonden Väst; Kristoffer Persson, Studentvikarie Sverige och Lena Eriksson Åshuvud, Impact Invest Scandinavia

UnConference Space; contribute with your own topic!

Are you having an idea you are burning to share, conversations you’d like to to have, skills you could teach or a question you’d love to discuss? In the unconference YOU as participant of the SI-Summit have the chance to dive deeper into a subject that you propose yourself.

There is no wrong topic is wrong and the only rules that apply are the following:

Rule #1: Whoever shows up are the right people
Rule #2: Whatever happens is fine
Rule #3: Whenever it starts is the right time
Rule #4: It is over when it’s over

Don’t hesitate to send an email with your name and proposed topic to unconference@impacthub.se and they will get back to you with further information.

There will be three slots available in each session. The final topics will be presented at the space, so keep your eyes open for the schedule… and stay excited! Observe that there is a maximum of 20 seats available for each session.

For any questions, the team from Impact Hub will be there to help you. Here you can find (and update) the schedule.

Boklansering: “Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning”

Den 14 november, i samband med årets Social Innovation Summit lanserar vi årets bok, ”Alla pratar om det, men få gör det- en handbok i effektmätning”.

I boken intervjuas sociala entreprenörer och intermediärer kring deras arbete med att mäta sociala effekter och utmaningar och möjligheter diskuteras av forskare och experter.

Handboken är tänkt som en guide för alla som är intresserade av att lära sig mer om det växande fältet kring att mäta sociala effekter.

I boken finns exempel som Idrott utan gränser, Mitt liv, Reach for Change och Ashoka men också internationella exempel såsom Will Muir från Equal Community Foundation i Indien och Sebastian Salinas och Claudia Chiang från Balloon Latam i Chile m fl.

 

När: Den 14 november kl 8.00-9.00, frukost från 7.30.

Var: MoriskanFolkets Park, Malmö

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

 

Deltagare:

Jenny Carenco, Prosper Social Impact

Nicklas Wallberg, Reach for Change

Bo Nilsson, Mitt liv

 

 

Session: Company structures and certifications as a driver for social innovation

Social Innovation Summit starts in one week! Sweden’s annual meeting place for social innovation and social entrepreneurship brings together stakeholders from all over the Nordic countries. In addition to keynotes, film premiers, matchmaking, Unconference space and a lot of other goodies, 12 parallel sessions are offered, where you as a participant choose your own area and area. One of these is about company structures and certifications as a driver for social innovation.

In many countries, new legal structures and certifications have been developed to inspire entrepreneurs to be more socially minded and accountable. In this session, we look into some examples of how this is done and ask if new company structures can encourage more social entrepreneurship. Is the boring stuff actually key to making it big? We meet one of Sweden’s first B-Corp certified companies, a politician and a representative from Social Enterprise Mark. The session is moderated by Martin Thörnkvist.

Book your ticket for Social Innovation here

Närings- och innovationsministern kommer till Social Innovation Summit!

Om bara några dagar öppnas portarna till den fjärde omgången av Social Innovation Summit. Nu är det även klart att närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar som talare på årets SI Summit.

Över 600 besökare, 70 olika talare, ett 30-tal programpunkter och en massa nya möten står att vänta under den två dagar långa mötesplatsen som pågår den 13-14 november i Malmö. Med på talarlistan finns personer med ursprung från världens alla hörn; forskare, näringslivsrepresentanter, tjänstepersoner, sociala entreprenörer, studenter och många många fler. Ett tillskott till talarlistan blev klart när det meddelades att även närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer till SI Summit den 13 november. Som minister har Mikael Damberg varit drivande i arbetet med  den strategi som regeringen lanserade i februari i år, där målet är att stärka utvecklingen av sociala företag och social innovation.

– Vi behöver fler och större sociala innovationer för att lösa vår generations samhällsutmaningar. Jag ser fram emot Social Innovation Summit och möjligheten att få träffa och lyssna till några av landets främsta sociala företagare och innovatörer. Jag kommer bland annat tala om den nya strategi regeringen lanserade i februari som syftar till att stärka just sociala företag och social innovation.

Vi ses den 13-14 november!

Har du ännu inte bokat biljett finns några platser kvar. Kika här

Session: Vem ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden?

Social Innovation Summit går väldigt snart av stapeln. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om vem som ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden – och varför?

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden är kända och har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram men måste skalas upp. Här diskuterar vi vilka de centrala aktörerna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem?

De som deltar i sessionen är Anna Heide, affärsutvecklare Trianon; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet; Corinne Uppman Hellminen, projektledare kapitalförsörjning Tillväxtverket; Maria Pellborn, Corporate Citizenship & Brand Manager, SEB och Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB.

Värd för sessionen är SEB

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter