Mötesplats Social Innovation

Träffa teamet från Mötesplats Social Innovation (MSI) som arrangerar Social Innovation Summit! MSI vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap.