Mötesplats Social Innovation

Träffa teamet från Mötesplats Social Innovation (MSI) som arrangerar Social Innovation Summit! MSI vid Malmö högskola är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter