Nyheter

Boklansering: “Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning”

Den 14 november, i samband med årets Social Innovation Summit lanserar vi årets bok, ”Alla pratar om det, men få gör det- en handbok i effektmätning”.

I boken intervjuas sociala entreprenörer och intermediärer kring deras arbete med att mäta sociala effekter och utmaningar och möjligheter diskuteras av forskare och experter.

Handboken är tänkt som en guide för alla som är intresserade av att lära sig mer om det växande fältet kring att mäta sociala effekter.

I boken finns exempel som Idrott utan gränser, Mitt liv, Reach for Change och Ashoka men också internationella exempel såsom Will Muir från Equal Community Foundation i Indien och Sebastian Salinas och Claudia Chiang från Balloon Latam i Chile m fl.

 

När: Den 14 november kl 8.00-9.00, frukost från 7.30.

Var: MoriskanFolkets Park, Malmö

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

 

Deltagare:

Jenny Carenco, Prosper Social Impact

Nicklas Wallberg, Reach for Change

Bo Nilsson, Mitt liv

 

 

Session: Company structures and certifications as a driver for social innovation

Social Innovation Summit starts in one week! Sweden’s annual meeting place for social innovation and social entrepreneurship brings together stakeholders from all over the Nordic countries. In addition to keynotes, film premiers, matchmaking, Unconference space and a lot of other goodies, 12 parallel sessions are offered, where you as a participant choose your own area and area. One of these is about company structures and certifications as a driver for social innovation.

In many countries, new legal structures and certifications have been developed to inspire entrepreneurs to be more socially minded and accountable. In this session, we look into some examples of how this is done and ask if new company structures can encourage more social entrepreneurship. Is the boring stuff actually key to making it big? We meet one of Sweden’s first B-Corp certified companies, a politician and a representative from Social Enterprise Mark. The session is moderated by Martin Thörnkvist.

Book your ticket for Social Innovation here

Närings- och innovationsministern kommer till Social Innovation Summit!

Om bara några dagar öppnas portarna till den fjärde omgången av Social Innovation Summit. Nu är det även klart att närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar som talare på årets SI Summit.

Över 600 besökare, 70 olika talare, ett 30-tal programpunkter och en massa nya möten står att vänta under den två dagar långa mötesplatsen som pågår den 13-14 november i Malmö. Med på talarlistan finns personer med ursprung från världens alla hörn; forskare, näringslivsrepresentanter, tjänstepersoner, sociala entreprenörer, studenter och många många fler. Ett tillskott till talarlistan blev klart när det meddelades att även närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer till SI Summit den 13 november. Som minister har Mikael Damberg varit drivande i arbetet med  den strategi som regeringen lanserade i februari i år, där målet är att stärka utvecklingen av sociala företag och social innovation.

– Vi behöver fler och större sociala innovationer för att lösa vår generations samhällsutmaningar. Jag ser fram emot Social Innovation Summit och möjligheten att få träffa och lyssna till några av landets främsta sociala företagare och innovatörer. Jag kommer bland annat tala om den nya strategi regeringen lanserade i februari som syftar till att stärka just sociala företag och social innovation.

Vi ses den 13-14 november!

Har du ännu inte bokat biljett finns några platser kvar. Kika här

Session: Vem ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden?

Social Innovation Summit går väldigt snart av stapeln. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om vem som ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden – och varför?

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden är kända och har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram men måste skalas upp. Här diskuterar vi vilka de centrala aktörerna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem?

De som deltar i sessionen är Anna Heide, affärsutvecklare Trianon; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet; Corinne Uppman Hellminen, projektledare kapitalförsörjning Tillväxtverket; Maria Pellborn, Corporate Citizenship & Brand Manager, SEB och Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB.

Värd för sessionen är SEB

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Lars Hulgård: Är ökad nordisk samverkan vägen framåt?

Text: Lotta Solding

Lars Hulgård är professor i socialt entreprenörskap vid Roskilde Universitet i Danmark. På Social Innovation Summit 2018 deltar han i ett samtal om samhällets riskbenägenhet för att hitta lösningar på samhällsutmaningar. För att få saker att hända förespråkar han ökad nordisk samverkan och hoppas på ett nordiskt centrum för social innovation.

 

Är vi redo att ta risker för att hitta lösningar på våra samhällsutmaningar?

– Nej, det tror jag inte att samhället är redo för. Våra samhällsinstitutioner är inte så villiga att ta risker. Det finns till exempel redan i dag ett direktiv från EU som säger att kommuner och regioner ska ta social hänsyn när de upphandlar tjänster, men det är få aktörer som utnyttjar den möjligheten. Många samhällsinstanser har också svårt att förstå hybridorganisationer eller nya organisations- och företagsmodeller. Som jag ser det så behöver vi ett helt ekosystem för social innovation för att vi ska se något hända. Och då menar jag ett ekosystem som omfamnar allt från utbildning till samhällsinstitutioner på samtliga nivåer till den finansiella världen. Och det är EU som borde sätta ramarna för detta ekosystem.

 

Vad gör vi i väntan på att detta sker?

– I Norden finns det en fin tradition av att lösa de samhällsproblem som vi ställs inför. Vi är också duktiga på samarbete mellan sektorer och över gränser. Vi i Norden borde helt enkelt bli bättre på att re-lansera ”den svenska välfärdsmodellen”! De nordiska politikerna måste samarbeta och jag tror att det finns intresse för det. Vi behöver ett nordiskt centrum för social innovation!

 

Vilka trenderna ser du inom social innovation?

– En aktuell trend är att koppla social innovation tätare till ekonomisk utveckling och praxis inom en rad olika verksamheter. Det är intressant eftersom det var via bred samhällsinnovation som social innovation en gång startade, medan den här trenden snävar in begreppet. Den andra trenden jag ser är att social innovation i dag antingen följer ett starkt eller ett svagt spår. I den starka formen ser jag social innovation med fokus på helhet, långsiktiga processer, sociala värderingar och ”empowerment”, medan den svaga mer ser till slutresultat och slutvärderingar. Den tredje trenden handlar om att social innovation i dag används till såväl stadsutveckling, eller för all del global utveckling, som landsbygdsutveckling. Social innovation kan handla om allt från FN:s globala mål till utvecklingen av en liten by och används i dag som ett verktyg för att ta sig in på nya områden eller marknader.

 

Vilka är de största hindren respektive möjligheterna för social innovation?

– Jag ser begreppet ”Making it big” som både en möjlighet och ett hinder. Många har högsvävande planer för vad de vill göra, medan praxis ofta är diffus. Här tycker jag att vi snarare skulle använda oss av begreppet ”Making it deep”, som är något helt annat. De sociala innovationer som jag menar fungerar bäst i dag är alla lokala och arbetar ofta enligt konventionella affärsmodeller. Det handlar om att se sig själv i sitt sammanhang och att gräva där du står. Nu talar jag visserligen mot en av trenderna jag nyss nämnde, men ja, så är det. Vilket i sin tur leder mig in på ytterligare en trend, som handlar om att förstå andra eller nya system och affärsmodeller, till exempel solidaritetsekonomin och kollektivt ägande.

Securitas ger studenter möjlighet att delta på Social Innovation Summit

Securitas Sverige är med som partner inför årets Social Innovation Summit. Bland annat erbjuder de ett antal studenter fritt inträde till SI Summit. Kika på intervjun med Richard Orgård, HR- och hållbarhetschef, Securitas Sverige, där han berättar varför social innovation är viktigt för Securitas, om årets tema ‘Making it big’ och Richards förväntningar inför årets SI Summit. Ansök om en studentplats senast 5 november.

HÄR kan du som student ansöka om biljett till SI Summit (resa och logi ingår inte)

 

 

Sociala innovationer för strategisk förnyelse i arbetslivet

Social Innovation Summit går snart av stapeln. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om sociala innovationer för strategisk förnyelse i arbetslivet.

Europeiska socialfonden är en av Sveriges och Europas främsta finansiärer av innovativ förnyelse i arbetslivet. Samtidigt saknas en överblick av hur innovativiteten tar sig uttryck i de tusentals projekt som finansierats i Sverige under det senaste decenniet. Det råder även brist på strategier för att synliggöra och stötta projektens innovativitet, och hur forskning om social innovation kan bidra till detta. Vid sessionen diskuteras hur detta kan komma till stånd med avstamp i en färsk kartläggning av social innovation i Socialfonden, som genomförts inom Socialfondens temaplattform för ett hållbart arbetsliv.

Deltagare: Anna Tengqvist, Kontigo; Lars Lööw, Svenska ESF-rådet; Lars Wärngård, Forte; Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 

När: Den 13 november kl 13.00

Var: MoriskanFolkets Park, Malmö

Joeri van den Steenhoven: the multi-expert of systems change and social innovation

What are you working with right now? 

I am advising and training people and organizations in systems change worldwide. Some examples:

  • I recently worked with US-based organization 100kin10. This is an organization that tries to solve the shortage of STEM teachers across the US using a systems change approach. They are a network organization of 300 partners that together work and learn how to address this enormous challenge with the goal to find 100,000 new STEM teachers within a decade. My work with them focused on how to best promote adoption of solutions that have proven to work.
  • I recently trained civil servants of Victoria Government in Australia in applying systems change approach to complex policy problems.
  • I now also work in the Netherlands to help universities, academic medical hospitals, companies, start-ups and governments to work together smarter in health innovation and building a health innovation cluster

 

What makes your work so successful? 

A combination of passion and process. Passion to solve complex challenges that help build a better world combined with deep interest in designing and facilitating innovation process where diverse people work together towards a common goal. Never underestimate power of human ingenuity and creativity. Systems change is about unleashing and building that capacity.

 

Can you give the participants at the Social Innovation Summit a little teaser for your speech! 

A system is always perfectly designed to produce the results it currently gets. If you are not satisfied with the results, then you need to change that system. Systems change is finding where to best intervene to produce large scale and long-lasting change, and then experimenting with different interventions to find out what works.

BOOK YOUR TICKET FOR SOCIAL INNOVATION SUMMIT HERE

Amir Sajadi: Om samhällsentreprenörskap, att växa och årets tema ‘Making it big’

Amir Sajadi sitter i Tillväxtverkets styrelse och är entreprenör och grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan. Tillväxtverket är en huvudpartnerna i Social Innovation Summits. I en intervjuserie ger tre representanter från Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Tidigare har intervjuer med Per Grankvist, styrelseledamot och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör på Tillväxtverket publicerats.

Vad behövs för att sektorn socialt företagande att växa?
Jag tror att kunskap och förståelse för social innovation och entreprenörskap måste komma mycket mer djupt in i det offentliga Sverige. I rummen där människors öden slutligen avgörs, så som myndigheter, nämnder, stadsdelsförvaltningar och socialkontor ska man tydligare kunna se nyttan av innovativa lösningar och entreprenöriella förhållningssätt. Dessa aktörer bör även ha större legalt utrymme att ta in de produkter och tjänster som relevanta sociala företag har utvecklat. Idag betraktas innovation och företagande mest med skepticism i dessa rum, och det hindrar sektorns tillväxt.

 

Vad är dina erfarenheter som social entreprenör kopplat till årets tema på Social Innovation Summit ”Making it big!”?
Att göra stor skillnad kan vara väldigt olika från fall till fall. I ett av våra verksamheter (Järvaskolan) så kan det handla om att göra en stor skillnad för en enskild elev och vara med på en helt fantastisk vändning i en ungdoms livsresa, men det kan också handla om att inspirera resten av skolsverige till ett förhållningssätt och arbetsmetod som vi har utvecklat och nått framgång med. Vi går alltid försiktigt fram, i både uppskalning, och i att känna och kommunicera att vi har gjort stor skillnad, så att vi inte lurar oss själva till att ta genvägar eller göra saker ytligt.

 

Hur kommer samhället och näringslivet förändras med fler sociala entreprenörer och företag?
Jag är övertygad om att det har positiva effekter från alla håll. Vi får ett mer socialt ansvarstagande och humant näringsliv där även icke socialt drivna företag inspireras till att ta större hänsyns till människor och miljö. Samtidigt får samhällets institutioner ta del av den kreativitet och kompetens som finns hos innovativa och entreprenöriella individer, som annars endast hade gått till näringslivet och industrin.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med socialt företagande här.

Den tidigare intervjun med Per Grankvist hittar du här och Tillväxtverkets Generaldirektör hittar du här

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Impactmarknaden: en ny typ av investering

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om Impactmarknaden.

I Sverige och internationellt utvecklas och testas just nu finansiella innovationer för social innovation och ökad samhällsnytta. Investeringsmodeller som ofta sammanför privat och offentligt kapital för att möta samhällsutmaningar och investeringsfonder som ger sociala företag möjlighet att växa och öka sin samhällsnytta.

Deltagare: Jan Svensson (Mikrofonden Väst), Jenny Carenco (Prosper Social Impact), Richard Engström (Impact X). Sessionen modereras av Thomas Frostberg (ekonomisk krönikör på HD/Sydsvenskan, samt redaktör för DN Global utveckling)

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter