Årets tema: SOCIETY/IMPACT/YOU

Sociala innovationer sker på flera olika nivåer i samhället. Individer kommer på smarta lösningar för hur vi ska göra saker bättre i vår vardag och på vår ort, tjänstepersoner och politiker utmanar byråkratins gränser för att förnya politiken, företagen förnyar sin roll och blir not only for profit organisationer, akademin skapar samhällsnytta genom nya perspektiv och ny kunskap till nytta för alla. Ny teknik och kunskap öppnar möjligheter för nya sociala rörelser inom design thinking, delningsekonomi, nudging och cirkulärt miljötänkande m fl.

Samtidigt matas vi dagligen med dystra nyheter om ungas utsatthet, politikens maktlöshet, ökande polarisering och klyftor, klimathot och en urspårad demokrati. Men ”Ordo ab chao” eller som vi brukar säga till vardags – Ur kaos föds ordning. För allt är inte hopplöst. Tvärtom. En viss känsla av kaos håller oss på tårna. Att våga vila i ett kaos, ger kreativitet och skapar möjlighet för innovation. För vad har vi att förlora egentligen?

Allt fler har insett potentialen i social innovation. Nu handlar det om att knyta ihop säcken. Från individ till organisation. Från organisation till samhälle, lokalt, nationellt och globalt.Vilket ansvar har vi som medborgare, organisationer och samhälle? Hur får vi en företags- och organisationskultur och enskilda förmågor som gör att social innovation kan spela en avgörande roll i arbetet med våra stora framtidsfrågor? Och hur skapar vi en politik och policy som efterfrågar social innovation och därmed öppnar en marknad och efterfrågan för nytänkande?

Följ med på årets resa till Social Innovation Summit 2019.

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter