4. Akademins roll i utvecklingen av social innovation och entreprenörskap

Allt fler lärosäten talar om att arbeta med de stora samhällsutmaningarna och att forskning och utbildning ska komma samhället till gagn. På flera platser runt om i världen har lärosäten tagit aktiva steg för att sociala innovationer sprungna ur forskning och utbildning ska kunna användas i samhället. Men vilken är universitetens roll då det gäller utvecklingen av social innovation? Vad slags systemförändring krävs och vilka nya arbetssätt och metoder finns eller behöver utvecklas? I den här sessionen presenteras en överblick av lärosätets roll som kunskapsbärare och/eller påverkansaktör samt diskuteras nya sätt att arbeta med forskning och utbildning inom fältet social innovation.

Värd för sessionen är Malmö universitet