4. Friendly hacking – om att förändra beteende för hållbar tillväxt

En växande marknad för social innovation kräver förändrat beteende och en förmåga att tänka ”utanför boxen”, såväl hos individer som organisationer. Men hur förhåller vi oss som människor till innovation och förnyelse – finns det ett inneboende motstånd och hur kan man isåfall arbeta för att förändra detta? Vi behöver öva upp vår förmåga att tänka fritt och framåt och pröva nya metoder, scenarior och tankemönster.  Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen diskuteras hur vi med enkla metoder och lite ”friendly hacking” kan utmana oss själva och vår organisation att bryta mönster och beteenden som hindrar oss från att pröva nya vägar. Moderator: Johanna Stål