Social Innovation: Banbrytande – Gränsöverskridande – Betydande samhällsnytta

Många olika aktörer är inblandade i att förverkliga regeringens strategi för att främja utvecklingen av social innovation. SEB tillsammans med Helsingborgs kommun, Inkludera, Maskrosbarn:

SEBs innovationsteam inom hållbar finansiering beskriver konkret hur arbetet med finansiering av sociala satsningar och miljöprojekt går till och beskriver vart marknaden är på väg. Helsingborgs stad berättar hur man har samlat sig kring och satsar på innovationer i offentlig sektor. Inkludera presenterar förstudien och lärdomar kring Kommunernas kunskap kring att handla upp sociala entreprenörer. Maskrosbarn delar med sig av lärdomar ut en social entreprenörs perspektiv

Moderator: Maria Pellborn

 

Värd för sessionen är SEB